Nummõr' 80
Hainakuu 5. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Vas'k sai vas'ka
 •  
 • Haanimiihil oll' sõpruskokkosaaminõ setodõga
 •  
 • Piltõ Karula elost
 •  
 • Luhtsi küläplats' uut laatu
 • Elo
   
 • Kütioron tetti maakunsti
 • Märgotus
   
 • Kuis nuuri tagasi saia?
 •  
 • Tartese Heino: ku külän om pillimiis', sõs külä eläs!
 • Esimuudu
  Perämäne külg
  Kagahii
  Kirä
   
   
   
  Kagahii palsamit!
     
   Midägi «umma» Vinnemaalt? Sääl tetäs säänest asja nigu Uma palsam' vai kriim'. Taad tege Vinne inneskidse sõameditsiinitüüstüse ütest harost vällä kasunu kosmeetigakumpanii.

  Meelega mõista, et kiä taad suurõmbalt jaolt kasvõst tett kraami müü, tuud ka kitt: palsami edesimüüjä Paali Stella ütel', et palotushaavu tohtõrdas taa külh väega häste. «Üts' inemine om teno taalõ nahasiirdmisest päsnü,» kõnõl' Paal.

  Palsam' ollõv viil põlõtigõ vasta, tekev näko noorõmbas ja avitas ka vannu armõ paranda. Ku nahk är külmäs, ollõv kah api. Mehe võiva taad ka peräst habõnidõ ajamist pääle määri.

  Uma Lehe inemise olõ-i kah'os taad «umma» kraami pruuknu ja tuuperäst mõista-i ka üldä, kas tasus hinnäst taaga kokko määri vai ei.

  UL
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Loomuligult taha ma teid kodomaakunnan tagasi nätä!

  Põlva maavanõmb Klaasi Urmas uut nuuri päält haridusõ saamist kodo tagasi (KOIT)


   
   Uma Lehe sõbõr!