Nummõr' 363
Piimäkuu 30. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Tankla om tsirkõga hädän
 • Uudissõ
   
 • Koolilatsõ kirodi kodost ja luudusõst
 •  
 • Eelarvamusfestivali teematsõõr om paigan
 •  
 • Harglõ-Karula latsi suvõkuul
 • Märgotus
   
 • Kalli Kait: tola rollist om rassõ vällä saia
 •  
 • Umakeelidse ettevõtmisõ suvõl
 •  
 • Jaanijänku lugu
 • Elo
   
 • Üle piiri ei lää, a piiri omma kavvõl
 •  
 • Blogiga kuulsas ja kerges
 •  
 • Elo kisk iks katõlõ poolõ kõrraga
 •  
 • Ettevõtja hing
 •  
 • Hoit luudust nigu tsiga põrssit
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Koolilõpõtaja Vanalt-Võromaalt
   
  Ettevõtja hing
   
  Säinasti Ene

  Opilasfirmast Sablette majanduspisiläse külge saanu Põlva ÜG lõpõtaja Käisi Marge (18) lätt Tarto ülikuuli majandust vai informaatikat opma.

  Marge tekk klassisõsaridõ Lutsari Marisõ ja Lehestiku Sirje Mariaga tablett-siipe (näütüses kurõmar’a- vai vehverkoogihõngoga) 11. klassin. Ütekõrdsõs pruukmisõs mõtõldu seebi tunnistõdi Eesti opilaisifirmadõ laada kõgõ parõmbas tuutõs (2015) ja omma saanu hulga tõisi avvohindu.

  «Ütel laadal es olõ mi arvõstanu nii suurõ müügiga ja pakin seebi olli õkva laada algusõn otsan,» kõnõl’ Marge. «Et meil oll’ seebitablette rohkõmb üten, sõs otsõmi poodist vahtsõ paki ja saimi edesi müvvä.»

  No opilaisifirma-aastak sai otsa ja päält tuud ei olõ nä inämb seebitablette tennü ja ei mõista üteldä, kas kunagi inämb tegevägi.

  Läbi kooliao om Margele miildünü matõmaatiga, inglüse kiil ja aolugu.

  Hää sõnaga tulõtas tä miilde umma edimäst oppajat Lepassoni Marjut Mamastõ koolist, teno kellele löüdse pelgäjä ja lihtsä maalats koolin hindäkimmüse. Põlva ÜG klassijuhataja Vijandi Liia häätahtlik energiä jääs tälle kah esierälidselt miilde.

  Ku põhikooli aigu oll’ ütsvahe kõik muu opmisõst tähtsämb, sõs gümnaasiumi algusõs läts’ asi paika.

  Marge om maalats Põlva lähküst Tännässilmäst Laire Käisi talost, kon täämbägi om saapääline lambakari.

  Tä pidä ummi juuri tähtsäs ja tahassi kodokanti tagasi tulla. «A ku tüü om sääne, et mu elokotussõs saa mõni suurõmb liin, taha uman latsõpõlvõkoton kävvü iks nii sakõhe ku võimalik,» arvas Marge. «Põlva om hää kotus, kon aig maaha võtta ja vooluga üten minnä.»
   
  Käisi Marge.
  Pilt eräkogost
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin