Nummõr' 363
Piimäkuu 30. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Tankla om tsirkõga hädän
 • Uudissõ
   
 • Koolilatsõ kirodi kodost ja luudusõst
 •  
 • Eelarvamusfestivali teematsõõr om paigan
 •  
 • Harglõ-Karula latsi suvõkuul
 • Märgotus
   
 • Kalli Kait: tola rollist om rassõ vällä saia
 •  
 • Umakeelidse ettevõtmisõ suvõl
 •  
 • Jaanijänku lugu
 • Elo
   
 • Üle piiri ei lää, a piiri omma kavvõl
 •  
 • Blogiga kuulsas ja kerges
 •  
 • Elo kisk iks katõlõ poolõ kõrraga
 •  
 • Ettevõtja hing
 •  
 • Hoit luudust nigu tsiga põrssit
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Harglõ-Karula latsi suvõkuul
   
  Timahavanõ Karula ja Harglõ kihlkunna suvõkuul peeti 13.–14.06. Kaika koolimajan.

  29 laagrilast saiva kullõlda paikligu mehe Saaroni Arno kooliao-juttõ ja Drenkhani Jüri Mähkli kandi juttõ, laulda-tandsi Mähkli Veskimäel külähällü man, oppi uma kandi kiilt ja eräle viil hainanimmi. Oppust vidi Lüllemäe kooli võro keele oppaja Verniku Astrid ja latsõvanõmb Trolla Tiia.

  Viil kävevä latsõ Hallimäe talo villakuan meisterdämän ja Mändiku talon Treimuthi Tea piimäkarja kaeman, niisamatõ aviti lehmä nüssä.

  UL
   
  Saaroni Arno kõnõl’ latsilõ umast kooliaost.
  Allasõ Tiia pilt
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin