Nummõr' 363
Piimäkuu 30. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Tankla om tsirkõga hädän
 • Uudissõ
   
 • Koolilatsõ kirodi kodost ja luudusõst
 •  
 • Eelarvamusfestivali teematsõõr om paigan
 •  
 • Harglõ-Karula latsi suvõkuul
 • Märgotus
   
 • Kalli Kait: tola rollist om rassõ vällä saia
 •  
 • Umakeelidse ettevõtmisõ suvõl
 •  
 • Jaanijänku lugu
 • Elo
   
 • Üle piiri ei lää, a piiri omma kavvõl
 •  
 • Blogiga kuulsas ja kerges
 •  
 • Elo kisk iks katõlõ poolõ kõrraga
 •  
 • Ettevõtja hing
 •  
 • Hoit luudust nigu tsiga põrssit
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Eelarvamusfestivali teematsõõr om paigan
   
  Kiä taht uma kodokandi kotsilõ kullõlda vai üten kõnõlda, om oodõt 22.07. kellä 12–18 Varbusõlõ Eesti suurõtiimuusõumi Kagu-Eesti (eel)arvamusfestivalilõ.

  «Loodami, et inemise tulõva nii ummi arvamiisi ku eelarvamiisiga, mõlõmba omma hää ja veevä ello edesi,» kuts ettevõtmisõ üts kõrraldaja, suurõtiimuusõumi juht Valneri Kadri. «Tervet ilma muidoki üte pääväga är ei paranda. Mi, kõrraldaja, loodami märgotamisõga arvamiisi-taiva selgembäs lüvvä, inemiisi inämb ütstõist kullõma panda. Hää arvamisõ võtami lõpõtusõs kokko kah.»

  Paiga pääl om kolm lavva: maakultuuri, maaelo ja julgõolõgi lava. Egä lava pääl kõnõldas viil mitmõl teemal.

  Maakultuuri lava pääl arotõdas: 1. «Võrokõnõ, mulk vai seto ja vahtsõnõ maalõtulõja – kas saias sõbras?» Kuna ja mille võetas võõras umas. Märgotust võtva iist Vaino Urmas, Ahasõ Rein, Hollo Agu, Leima Aarne ja Veeroja Eda.

  2. «Mõista-i ma taad kiilt ei lukõ, ei kirota, õigõt kiilt mõista-i kiäki!» Mille om vai olõ-i vaia võro, seto ja mulgi kiilt. Märgotust võtva iist Kalkuna Mari, Mileiko Martin, Kauksi Ülle ja Leima Aarne.

  3. «Kuis perimüskultuuriga rahha tiini?» Märgotust võtva iist Rõika Andres, Naaritsa Anu-Mall ja Järvelilli Rein.

  Maaelo lava pääl arotõdas: 1. «Rahha ei olõ ja ei tulõ». Ettevõtlus maal. Märgotust võtva iist Leisi Kuldar, Järvelilli Rein, Varraku Tea, Andre Kristjan ja Arraku Andres.

  2. «Ökoriik–ürgaiga tagasi!?» Märgotust võtva iist Preedeni Ulla, Roy Strider, Tõnissoo Vahur, Rausi Rea ja paikligu tuutja.

  3. «Kõik om läbi.» Miä pästnü elo maal? Märgotust võtva iist Klaasseni Mait, Värniku Rando, Oopkaubi Andres, Nõgla Ivika.

  Julgõolõgi lava pääl arotõdas: 1. «Tervüshoid saa olla kas kodo lähkül vai kvaliteetne». Märgotust võtva iist Tillmanni Vallo, Vaski Arvi, Meesaku Vaike ja Vodi Egle.

  2. «Julgõolõgi man ei olõnõ meist mitte midägi». Märgotust võtva iist Mihkelsoni Marko, Taro Igor jt.

  3. «Kõik kaesõ liiklussäädüsest müüdä, selle et tsipakõsõ jo või». Kuis liikmist ohutumbas saia. Märgotust võtva iist Õispuu Triinu, Koemõtsa Indrek, Korroli Tõnu ja Telliskivi Meelis.

  UL
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin