Nummõr' 363
Piimäkuu 30. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Tankla om tsirkõga hädän
 • Uudissõ
   
 • Koolilatsõ kirodi kodost ja luudusõst
 •  
 • Eelarvamusfestivali teematsõõr om paigan
 •  
 • Harglõ-Karula latsi suvõkuul
 • Märgotus
   
 • Kalli Kait: tola rollist om rassõ vällä saia
 •  
 • Umakeelidse ettevõtmisõ suvõl
 •  
 • Jaanijänku lugu
 • Elo
   
 • Üle piiri ei lää, a piiri omma kavvõl
 •  
 • Blogiga kuulsas ja kerges
 •  
 • Elo kisk iks katõlõ poolõ kõrraga
 •  
 • Ettevõtja hing
 •  
 • Hoit luudust nigu tsiga põrssit
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Koolilatsõ kirodi kodost ja luudusõst
   
  Harju Ülle

  Vällä om tulnu koolilatsi võrokeelitside kirätöie võistlusõ «Mino Võromaa» 29. kogomik «Hillätassa», 9. piimäkuul kitt’ Võro instituut parõmbit kirotajit.

  Seokõrd kirot’ võistlusõlõ 121 kooliopilast Vanalt-Võromaalt ja Setomaalt, kogomikku sai 66 parõmbat kirätüüd.

  Edimäst kõrda «Mino Võromaa» võistlustöid hinnanu Vodi Egle ütel’, et kõgõ inämb jäivä miilde ilosa luulõtusõ luudusõst. «Häätahtlik juun jäi hel’oma – latsil om hää nal’asuun ja sõnavara,» kitt’ tä. «Oll’ imeilosa luudusõ avvostamist ja tähelepandmist, tuu om häste vahva.»

  Kooliopilasõ kiroti kõgõst, miä hingele lähkül om: kodoeläjist, luudusõst, vanõmbist.

  «Kassõst ja pinnest muidoki kõgõ inämb,» ütel’ Vodi Egle. «Üllätüs oll’ tuu, et kirotõdi ka umast kaaslasõst vai sõbrast… telehvonist vai arvutist. Mu kõgõ parõmb sõbõr – mu telefon.»

  Viil hindsi koolilatsi kirätöid kõiki võistluisi hindamiskogon olnu Kreutzwaldi muusõumi juhataja Hollo Aimi, kirämiis Rahmani Jan ja Võro latsiraamadukogo juhataja Laanpere Helle.

  7.–9. klassi rühmän pääpreemiä võitnu Langusõ Melany-Regle (14) om «Mino Võromaa» võistlusõlõ kirotanu edimädsest klassist pääle. Tä ütel’, et võiduluulõtust «Seo talv» avit’ kirota imä. Suur luulõtaja tütärlats ei olõ, kirotas sis, ku vaia lätt.

  Muido om tä rohkõmb toimõndaja inemine: om nuurivolikogon ja nuurikogon, tege tulõtõrjõsporti ja kergejõustikku.

  Vahtsõliina kooli vahtsõnõ võro keele oppaja Tammõ Elen ütel’, et nuuri om kerge võro keelen kirotama härgütä, ku mõistat näidega Mol’ovihun (Facebook) asjo aia.

  «Kokko saia om näidega külh rassõ. Hää, et sändse muudsa abimehe läbikäümises omma,» ütel’ tä.
   
  Vahtsõliina kooli võro keele oppaja Tammõ Elen ja timä opilanõ Langusõ Melany-Regle.
  Harju Ülle pilt
   
  «Mino Võromaa 29» parõmba kirotaja

  1.–3. klass

  I kotus – Giannakainas Angelos-Tepo, Mõnistõ kuul, 3. klass, «Mu onni»
  II kotus – Oppari Richard, Haani kuul, 3. klass «Piknik Sohviga»
  III kotus – Ilvese Kaisa, Põlva ütisgümnaasium, 3. klass, «Andisandminõ»

  4.–6. klass

  I kotus – Timmi Tõnis, Parksepä kk, 5. klass, «Edimäne april»
  II kotus – Lälli Marko, Parksepä kk, 5. klass, «Kaoma lännü müts»
  III kotus – Giannakaina Dimitra, Mõnistõ kuul, 5. klass, «Mu imä»

  7.–9. klass

  I kotus – Langusõ Melany-Regle, Vahtsõliina gümnaasium, 7. klass, «Seo talv»
  II kotus – Dolgoševi Getter, Orava kuul, 8. klass, «Piiglipilt»
  III kotus – Saarõ Hipp, Osola põhikuul, 8. klass, «Kiri kõgõ armsambalõ»

  10.–12. klass

  I kotus – Liksmani Kristin, Antsla gümnaasium, 10. klass, «Kuis muna ja kana ütstõist opsi»
  II kotus – Lillmaa Hella, Verska gümnaasium, 12. klass, «Uma hõim»
  III kotus – Kaupo Kaidi, Vahtsõliina gümnaasium, 12. klass, «Kae!»
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin