Nummõr' 363
Piimäkuu 30. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Tankla om tsirkõga hädän
 • Uudissõ
   
 • Koolilatsõ kirodi kodost ja luudusõst
 •  
 • Eelarvamusfestivali teematsõõr om paigan
 •  
 • Harglõ-Karula latsi suvõkuul
 • Märgotus
   
 • Kalli Kait: tola rollist om rassõ vällä saia
 •  
 • Umakeelidse ettevõtmisõ suvõl
 •  
 • Jaanijänku lugu
 • Elo
   
 • Üle piiri ei lää, a piiri omma kavvõl
 •  
 • Blogiga kuulsas ja kerges
 •  
 • Elo kisk iks katõlõ poolõ kõrraga
 •  
 • Ettevõtja hing
 •  
 • Hoit luudust nigu tsiga põrssit
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Uma suvõpilt
   
  Jaanijänku lugu
   
  Ütskõrd paar päivä inne jaanipäivä sõitsõ uma latsõlatsõ Hannagõ Võromaalõ Selli poolõ mi maakottu, jaanipääväs maia kraamma. Inne sõitsõ viil Parksepäst läbi ja võtsõ uma sõsarõ Vaikõ kah tüüjõus üten. Pääle talvõ oll’ kõvastõ rabõlõmist, maja tolmu ja härmävõrkõ täüs, aknõ, lavva ja põrmandu mõskõ.

  Ollimi kõvan tüühuun, ku Hanna kõrras vällä läts’ ja hirmsa rüükmisõgõ tagasi tarrõ karas’.

  Juusksõmi sõs kah vällä: õkva majaussõ iin, kolmõ-nellä miitre kaugusõl, oll’ sällä pääl, pikä koiva taiva poolõ pistü, suur jänes. Tä lõõdsut’ kõvastõ ja vehkse jalgõgõ. Nuu olli mu meelest pikä nigu mõtskitsõl.

  Uursõmi tedä peris hoolõgõ, verd ja lahkikistut nahka es paistu koskilt. Pruuvsõmi sõs ummi mehi mobla otsa saia, et midä tetä, aga nä es tulõ kuuldõlõ.

  Õnnõs sai Hanna uma esä kätte, tuu om ülikoolin oppaja ja opas’ põra meid, et andku mi jänkulõ juvva. No küll tä larpsõ, esi sällä pääl maan, ja ma mugu valasi viinapitsist suuhtõ. Uma viis pitsitäüt vett jõi jutti är, sõs püürdsõ pää kõrvalõ ja nakas’ tassõmba lõõdsutõmõ. Peräst andsõ sõsar kah viil timäle vett.

  Ma tõiõ autust pildimassina ja tei mõnõ pildi. Kah’u, et ma es taipa pilti sõs tetä, ku tä koibigõ viil taiva poolõ vehkse.

  Tükü ao peräst püürdse jänes hinnest külle päält kõtulõ ja peräst ronisi puhma ala istma. Mi Vaikõgõ lätsimi sõs tarrõ edesi kraamma.

  Es lähäki pall’u aiga, ku Hanna tull’ jälki suurõ kisagõ: timä jänku oll’ är mõtsa putkanu!

  Alopi Ene, võrokõnõ Tartost
   
  Väsünü jänes uut juvva.
  Alopi Ene pilt
   
  Joba truksamb.
  Alopi Ene pilt
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin