Nummõr' 363
Piimäkuu 30. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Tankla om tsirkõga hädän
 • Uudissõ
   
 • Koolilatsõ kirodi kodost ja luudusõst
 •  
 • Eelarvamusfestivali teematsõõr om paigan
 •  
 • Harglõ-Karula latsi suvõkuul
 • Märgotus
   
 • Kalli Kait: tola rollist om rassõ vällä saia
 •  
 • Umakeelidse ettevõtmisõ suvõl
 •  
 • Jaanijänku lugu
 • Elo
   
 • Üle piiri ei lää, a piiri omma kavvõl
 •  
 • Blogiga kuulsas ja kerges
 •  
 • Elo kisk iks katõlõ poolõ kõrraga
 •  
 • Ettevõtja hing
 •  
 • Hoit luudust nigu tsiga põrssit
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Umakeelidse ettevõtmisõ suvõl
   
  «Vii pääl». Ruitlasõ Olavi / Tagamõtsa Tarmo. Võrol hainakuul.

  «Taan tükün om kõvastõ ärtundmist kõigil, kes elli Võrol nõuka-ao lõpun,» kitt romaani lavatüküs säädnü Tagamõtsa Tarmo. «Usu, et tükkü kaiõn tulõ Võro inemiisil hulga juttõ miilde ja nä saava perän tuud arota, kas oll’ nii vai es olõ.» Nall’a saa kimmähe – tego om iks suvõkomöödiäga.

  «Saa-i üteldä, et ma mängi nuurt Ruitlast, seo om iks vällämõtõld tegeläne,» ütel’ Lüllemäelt peri näütlejä Õunapuu Imre, kes mäng 12aastast päätegeläst. «Esimõtlõja, hää süämega, ello heränejä nuurmiis, kes saa noidõga läbi, kellega tõsõ nii väega ei saa.»

  «Lahvka» Rahmani Jan /Tagamõtsa Tarmo. Pääsnän haina- ja põimukuul.

  Eelmidse aasta autopoodi-tükkü «Lahvka» mängitäs seo suvi vahtsõst – minevä aasta müüdi piledi kipõst är ja kõik huvilidsõ es päse kaema. Pääosan om Puura Väino. Üten tege nii vana ku vahtsõ ao lahvka ehk autopuut.

  «Pästke hinnäst, kiä saa!». Mürgü Marje / Krabi külätiatri. Paganamaa päivil.

  Krabi külätiatri nal’atükk, Hollywoodi kinoklassika kodokandi sousti seen.

  «Inemise igä». Jalasto Kristiina / Kesoneni Helena / Taarka perimüstiatri. Põimukuul Piusan.

  Suvõlavastus seto perimüstekste perrä. Luu keskpaigan om küläkogokund, kohe tükk võõras. Tuu paistus edimält ull’, a saman ilmutas igävest tarkust. Mängvä noorõ näütlejä.
   
  «Vii pääl» pruuv Navi külän.
  Harju Ülle pilt
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin