Nummõr' 363
Piimäkuu 30. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Tankla om tsirkõga hädän
 • Uudissõ
   
 • Koolilatsõ kirodi kodost ja luudusõst
 •  
 • Eelarvamusfestivali teematsõõr om paigan
 •  
 • Harglõ-Karula latsi suvõkuul
 • Märgotus
   
 • Kalli Kait: tola rollist om rassõ vällä saia
 •  
 • Umakeelidse ettevõtmisõ suvõl
 •  
 • Jaanijänku lugu
 • Elo
   
 • Üle piiri ei lää, a piiri omma kavvõl
 •  
 • Blogiga kuulsas ja kerges
 •  
 • Elo kisk iks katõlõ poolõ kõrraga
 •  
 • Ettevõtja hing
 •  
 • Hoit luudust nigu tsiga põrssit
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Kalli Kait: tola rollist om rassõ vällä saia
   
  Suvõ keskpaigan om Võrolt peri näütlejä Kalli Kait (28) kodoliinan käümän: tedä näge Ruitlasõ Olavi näütemängon «Vii pääl». Teleseriaalin «Naabriplika» Tol’a mängmisega tuntus saanu Kait mäng ka Ruitlasõ tükün ütte ummamuudu tegeläst.

  Kedä sa tükün «Vii pääl» mängit?

  No ma ei ütle, et tä ull’ om, a või-olla tõsõ arvasõ tuud. Kas Ruitlasõ hindä jaos oll’ tä ullipapridõga miis Jämejalast vai iks õigõ sõbõr – ma arva, et iks oll’ sõbõr. Nii et ma mängi Ruitlasõ Olavi latsõpõlvõsõpra.

  Mille peräst võrokõsõ tuud tükkü kaia võisi?

  No seo om 90% võrokiilne ja innekõkkõ võro inemiisile tettü. Ruitlanõ om must tsipa vanõmb, a ku ma esi rattaga Kubijalõ ujoma sõitsõ, sis näi kah tuud Vilevanna, kes inne raudtiid sääl luudõga sõitsõ. Ruitlasõ tükün omma päätähtsä inemise. Joba Ruitlasõ esä ja imä peräst soovita ma tükkü kaia – mängvä Trolla Agu ja Käosõ Maive (muhelõs).

  Kuna viimäte Võrol tiatrit teit?

  Kolm aastat tagasi «Haigõmaja» tükün. Vaihõpääl iks tahassi tagasi tulla. Tiatrilaval om umbõ hää võro kiilt kõnõlda ja rollilahendusõ tulõva kah ummamuudu.

  Uma Leht kirot’ sust ütessä aastakka tagasi ku huvitavast gümnaasiumilõpõtajast. Tuukõrdnõ Võro tiatriateljee juht Tubina Taago hinnas’ su lava-andi ja sust saigi näütlejä. A miä om saanu su sõbrast Trummali Taurist, kellega ollit Võrol nigu sukk ja saabas?

  Jah, mi näemi väega harva, aastan paar kõrda. Tiatrit tä mu teedä ei tii.

  Rahvas tiid sinno kõgõ parõmbalõ iks «Naabriplika» seriaalist, kon sul om Tol’a roll. Kas sääne ulli roll om sullõ tuska ka tennü?

  Om õks. Muido kaesõ inemise iks kavvõmbast, et «Tervüst!» ja nii, a ku näütüses trehvät hummogu kell kolm Võrro, kon omma võtnu inemise, tahtva kõik kõnõlõma ja näpmä tulla… Et noh, Tol’a, mis tiit, Tol’a? Kiäki jo peris nimme ei tiiä, näide jaos olõgi ma Tol’a. Muidogi om rassõ.

  Tahassi iks midägi tõsist kah tetä, a ku tuud tiatrin tiit, sis harilik inemine toda ei näe. Telekas iks mõos ja ku trehvät ütte rolli, sis tuuperäst sinno või-olla tõistõ rolli ei võeta – ku olõt «ull’», sis ku naatas tegemä edimäst armastajat, ei lää seo häste kokko.

  Sis kutsutaski mängmä tüüpi, kelle kõtust väidsega narkootikit vällä lõigatas?

  (Naard.) Mnjah. Õnnõs om Eesti nii väiku ja telesarju nii pall’o, et näil ei olõ näütlejit kostki võtta ja nä piät eski minno vahtsõst võtma.

  Elät parhilla pääliina lähkül. Kas om huvvi, et sul olõssi Võromaal kah uma kotus?

  Üts võrokõsõst tutva ostsõ õkva talo Haanimaalõ. Tuu kõrranhoitminõ nõud iks vaiva. Parhilla ei olõ kah’os hindäl tuu jaos nii pall’o aigu.

  Küsse Harju Ülle
   
  Kalli Kait tahtnu pääle Tola ka tõsistsit rollõ mängi.
  Harju Ülle pilt
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin