Nummõr' 363
Piimäkuu 30. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Tankla om tsirkõga hädän
 • Uudissõ
   
 • Koolilatsõ kirodi kodost ja luudusõst
 •  
 • Eelarvamusfestivali teematsõõr om paigan
 •  
 • Harglõ-Karula latsi suvõkuul
 • Märgotus
   
 • Kalli Kait: tola rollist om rassõ vällä saia
 •  
 • Umakeelidse ettevõtmisõ suvõl
 •  
 • Jaanijänku lugu
 • Elo
   
 • Üle piiri ei lää, a piiri omma kavvõl
 •  
 • Blogiga kuulsas ja kerges
 •  
 • Elo kisk iks katõlõ poolõ kõrraga
 •  
 • Ettevõtja hing
 •  
 • Hoit luudust nigu tsiga põrssit
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Koolilõpõtaja Vanalt-Võromaalt
   
  Blogiga kuulsas ja kerges
   
  Harju Ülle

  Lasva vallast Nõnova küläst peri Kõivsaarõ Helena (19) sai viil inne Tal’na Gustav Adolfi gümnaasiumi lõpõtamist kuulsas uma tervüse- ja kõhnõmbas jäämise blogiga «Võidan kaotades».

  «Iks meeletült pall’o, eski hiidütäs tsipakõsõ,» ütel’ Helena tuu kotsilõ, et timä blogi om kaetu päält 312 000 kõrra. «Muidoki olõ õnnõlik: olõ-i mõtõt kirota õnnõ esihindäle. Esieränis hää miil om mul sis, ku saa inemiisi härgütä tervüsligumbalt elämä.»

  Helena käest küsütäs pall’o nõvvo, kuis süvvä ja kuis kõhnõmbas saia. «Pall’o arvasõ, et piät ulli pall’o trenni tegemä, a periselt mõos 70–80% tasakaalun süük,» selet’ tä ja soovit’ pääle naada ärsüüdü söögi kirjapandmisõst. Harilikult süvväs ülearvo pall’o tsukõrd ja poodisüüki.

  Helena naas’ tervüslikult süümä ja kaalust alla võtma katõ aasta iist. «Ma lätsi Kaalustalla.ee (nüüd Fitlap.ee) programmi mano ja naksi ette antuidõ retsepte perrä süvvä tegemä,» selet’ tä. Hindäette pruuvjast sai kipõlt hinnatu söögimeistri: Helena om portaali Fitlap.ee retseptiluuja ja timä blogist nättüid süüke tetäs hoolõga perrä. Tä om esi alla võtnu 26 killo ja käve eski modellikonkursil.

  «Kõgõ inämb nn kuulsust andsõ minevä-aastanõ «Eesti parima pudrumeistri konkursi» võitminõ,» ütel’ Helena. «A hindä jaos om kõgõ suurõmb võit tuu, et tii tuud, midä kõgõ inämb taha. Kõgõ uhkõmb olõ, et olõ är juusknu mitu puulmaratonni ja sügüse uut minno joba peris maraton (42,2 km).»

  Kuuntüün Fitlap.ee-ga tege Helena umma edimäst koogi- ja makõsöögiraamatut ja saa tüüd tervüsligu kipõsöögi karavanin Skuup.

  Võromaa söögikraamist om Helena lemmik Nopri kohopiim. Tä saat’ pruuvmisõs ka üte Nopri kohopiimäst tettü makõsöögi retsepti – kae perrä www.umaleht.ee päält!

  A helkäväl medälil om ka tõnõ puul. Pääliina- aastaga päält Kääpä kuuli omma olnu rassõ. Igätsüs imä, vanaimä ja sõpru perrä, kõva tamp koolin ja õnnõ hindäst huulva koolikaaslasõ omma tütärlatsõ hinge vaivanu.
  Pääliina inemiisiga olõ-i Helena iks viil är harinu. «Võrol lää puuti ja kõnõlõ võõra müüjäga nigu vana tutvaga, a pääliinan kaesõ poodimüüjä sinno sändse näoga, nigu sa olõssi kur’ategijä,» ütel’ tä. «Võromaal om pall’o inämb rõõmsat miilt ja häätahtlikkust.»

  Võitlõjahing Helena arvas, et olõssi hää haridusõ ka muialt saanu, a kõva stressikogõmus või elon siski kasus tulla. Midä edesi oppi, tuud olõ-i tä viil otsustanu, om külh silmänü Tal’na ülikoolin tervüsejuhi ja tervüshoiukõrgkoolin tervüseedendüse erialla.

  «Võromaaga jää ma kõgõs aos ütte, tan omma mu kõgõ parõmba sõbra ja pere,» ütel’ Helena. «Tervüsenädäli aigu kõnõli Lasval süümisest ja tei ka vahva pudruoppusõ. Või-olla saagi Võromaalõ kasus olla tuuga, et tii tutvas tervüslikku süümist ja eloviisi.»

  Helena usk, et tulõ kunagi Võromaalõ perises tagasi. «Tuus olõssi vaia missiooni ja tüüd, millega saa är ellä,» ütel’ tä. «Mukka tulõssi jo üten mu elokaaslanõ – timägi piät löüdmä Võromaal hää tüü.»
   
  Kõivsaarõ Helena.
  Heili Kristi pilt
   
  Helena makõsüük võrokõisilõ

  Sitigaparfee karamelli-kaarahelbidega (2 in)

  10 spl paksõmbat mekiandjalda jogurtit
  300–400 g Nopri lahjat kohopiimä
  paar peotäüt sitikmarjo (musta sõstra)
  1 dl täüsteräkaarahelbit
  1,5 tl mett
  1 tl kaneeli
  makõs tii Paraguay tsukrulehega (luuduslik tsukruasõndaja)

  Kohopiimä-jogurtisegu timmi parras kaneeli ja Paraguay tsukrulehega. Rösti panni pääl kaarahelbit. Ku nakkasõ pruunis minemä, sekä mano mesi. Võta pann pliidi päält är ja sekä hoolõga: mesi piät ilosahe kaarahelbide külge jäämä. Kõrras lasõ kaarahelbil miiga saista ja krõpõs saia. Pane kaussi/klaasi kihi viisi jogurtisegu, mar’a ja kaarahelbe. Tunnõ egäst suutävvest mõnnu!
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin