Nummõr' 363
Piimäkuu 30. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Tankla om tsirkõga hädän
 • Uudissõ
   
 • Koolilatsõ kirodi kodost ja luudusõst
 •  
 • Eelarvamusfestivali teematsõõr om paigan
 •  
 • Harglõ-Karula latsi suvõkuul
 • Märgotus
   
 • Kalli Kait: tola rollist om rassõ vällä saia
 •  
 • Umakeelidse ettevõtmisõ suvõl
 •  
 • Jaanijänku lugu
 • Elo
   
 • Üle piiri ei lää, a piiri omma kavvõl
 •  
 • Blogiga kuulsas ja kerges
 •  
 • Elo kisk iks katõlõ poolõ kõrraga
 •  
 • Ettevõtja hing
 •  
 • Hoit luudust nigu tsiga põrssit
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Koolilõpõtaja Vanalt-Võromaalt
   
  Üle piiri ei lää, a piiri omma kavvõl
   
  Säinast Ene

  Võro gümnaasiumi lõpõtaja Kalinini Mered-Migel (19) taht kõkkõ põnõvat pruuvi: om tegelnü võitluskunstõga ja parhilla opp jaapani kiilt, mäng videomängõ, tege elektroonilist muusikat, laul koorin, tege mitot bändi ja jõud kõgõ tuu man nii häste oppi, et om alatõn neländäst klassist egä aasta Võro liinapää vastavõtul käünü.

  Mered tunnistas, et liinapää vastavõtt, millega sai vanõmbilõ häädmiilt tetä, oll’gi edimält üts tsiht, mille häste oppi. «Gümnaasiumin naksi rohkõmb mõtlõma tuust, mis mu jaos tähtsä om,» kõnõlõs tä.

  Kooliao algusõst omma meelen iks koirusõ. «Ma olli püsümäldä lats ja teimi pinginaabriga kõgõ nall’a,» seletäs Mered. «A üle piiri mi es lää. Kooliao joosul olõ saanu õnnõ kats märkust, nuuki tõsõn klassin tuu iist, et sussõga vällä joosi.»

  Pääle ütsändät klassi sai Mered sisse Tarto Miina Härma gümnaasiummi, a et perrel oll’ rahaga kitsas, sõs jäi tä iks Võrro kuuli.

  «Hää, et sai perämädse aasta oppi riigigümnaasiumin, muido es olnu ma tuu, kiä täämbädses olõ: lätsi opilasumavalitsustõ, võti ossa pia kõigist olümpiaatõst ja säi tsihi kuldmedäli poolõ,» ütles kimmäs nuurmiis. Inglüse keele ja majandusõ olümpiaadil pässi Mered üleriigiliste lõppvooru ja sai sääl kümnendä kotussõ.
  Mered-Migel nakkas opma Tarto ülikoolin informaatikat, a huvi om ka majandusõ vasta.

  «Kunagi mõtli eski Jaapanihe ülikuuli minnä, a parhilla taha Eestimaalõ jäiä. Kodokant jääs iks miilde. Võro liina om ka aastidõga ilosambas tettü,» kitt tä.
   
  Kalinini Mered-Migel.
  Pilt eräkogost
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin