Nummõr' 363
Piimäkuu 30. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Tankla om tsirkõga hädän
 • Uudissõ
   
 • Koolilatsõ kirodi kodost ja luudusõst
 •  
 • Eelarvamusfestivali teematsõõr om paigan
 •  
 • Harglõ-Karula latsi suvõkuul
 • Märgotus
   
 • Kalli Kait: tola rollist om rassõ vällä saia
 •  
 • Umakeelidse ettevõtmisõ suvõl
 •  
 • Jaanijänku lugu
 • Elo
   
 • Üle piiri ei lää, a piiri omma kavvõl
 •  
 • Blogiga kuulsas ja kerges
 •  
 • Elo kisk iks katõlõ poolõ kõrraga
 •  
 • Ettevõtja hing
 •  
 • Hoit luudust nigu tsiga põrssit
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Võidupühä Vahtsõliinan
   
  80 aastakka tagasi naati Eestin pidämä võidupühhä – Vabahussõa võitu Võnnu all (23.06.1919). Egän Eesti nukan püüti tuud tsipa ummamuudu pitä, nii ka Vahtsõliinan.

  Sääl oll’ iistvõtja Kaitsõliidu Vahtsõliina malõva päämiis, Vabadusristi kavaler Kaldamäe Valdik (inne nime muutmist Kommeri Voldemar). Timä härgütämise pääle tetti kõrda Vahtsõliina Asundusõ park ja kandsi mano ehitedi võidualtar, kohe sai võidutulõ palama panda.

  Võidupühä hummogu tetti kõvva hellü, helisi eski kerigukellä. Masti tõmmati Eesti lipu. Õdaguspoolõ panni tähtsämbä tegeläse pärjä Vabahussõa mälehtüssamba mano.

  Opõtaja Ernitsä Edmund pidi Asundusõ pargin vabaõhu-jumalateenistüse. Timä käest saiva õnnistusõ ka vahtsõ talolipu (ütest sändsest õnnistõdust rahvuslipust sai Võro nuurikolonni nr 1 võitluslipp, tuu om parhilla Võromaa muusõumin.)

  Tulõvanõmb, agronuum Kiiveri Rein juhat’ võidutulõ palama pandmist: kaitsõliitlasõ, noorõ kotka, kodotütre ja pritsimehe saisi tõrvikidõga katõn rian auvalvõn. Näide vaihõlt astsõ läbi vana ao rõivin Eesti sõdalanõ, kaitsõliitlanõ ja Vabahussõa sõamiis, kellel oll’ käen Suurõl Munamäel palama pant tõrvik. Ku Munamäelt märku anti, sis panti võidutuli palama.

  Päält tuud kõnõldi võidupühäst, oll’ etendüs, pido lõppi laulu ja tandsuga.

  Kah’os es jõvva illos ettevõtminõ traditsioonis saia: mõnõ aasta peräst tull’ Eestin Vinne võim ja kõik sändse ettevõtmisõ keeleti är.

  Ruusmaa Arthur,
  Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja
   
  Vahtsõliina kants Eesti riigi edimädsel aol. Niilusõ Jaani pilt.
  Pilt om peri Vana-Võromaa kultuurikua muusõumist
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin