Nummõr' 362
Piimäkuu 9. päiv 2016

Järgmine Uma Leht tulõ vällä kolmõ nädäli peräst, 30.06.
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Talopiim lätt kaubas
 • Uudissõ
   
 • Mõnistõ muusõum tege skandaalsõ poodi vahtsõst vallalõ
 •  
 • Hää kodo päävä Räpinäl
 • Märgotus
   
 • Õuna Merike: tulkõ julgõhe rahvasporti tegemä!
 •  
 • Orava I olümpiämängo − õkvatii spordi mano
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Pildikõisi Umalt Pidolt
 •  
 • Vallavanõmb tege vanaimä perrä siipi
 •  
 • Kajak puu otsan
 •  
 • Pühäpaiku pildivõistlus
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Hää kodo päävä Räpinäl
   
  3.-4. piimäkuul peeti Räpinäl hää kodo päivi. Nigu iks, oll’ Räpinä päivil pall’o juttu aiandusõst ja tõmbõnumbris palkhuunõ ragomisõ võistlus.

  Seokõrd tetti man ka rahvavõistlust ehk pakusaagmist.

  Käve ka laadamöll ja nigu hääl laadal iks, pakuti müügis ka pinni.

  Seo nädälivaih tulõva Põlva päävä. Kaegõ perrä!

  UL
   
  Seokõrd tetti Räpinä päivi palgiragomisõ võistlusõ man ka rahvavõistlust ehk pakusaagmist.
  Karpsoni Andrusõ pilt
   
  Nigu hääl laadal iks, pakuti müügis ka pinni.
  Karpsoni Andrusõ pilt
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin