Nummõr' 362
Piimäkuu 9. päiv 2016

Järgmine Uma Leht tulõ vällä kolmõ nädäli peräst, 30.06.
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Talopiim lätt kaubas
 • Uudissõ
   
 • Mõnistõ muusõum tege skandaalsõ poodi vahtsõst vallalõ
 •  
 • Hää kodo päävä Räpinäl
 • Märgotus
   
 • Õuna Merike: tulkõ julgõhe rahvasporti tegemä!
 •  
 • Orava I olümpiämängo − õkvatii spordi mano
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Pildikõisi Umalt Pidolt
 •  
 • Vallavanõmb tege vanaimä perrä siipi
 •  
 • Kajak puu otsan
 •  
 • Pühäpaiku pildivõistlus
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Kirä
   
  Kokkohoitmisõst saa häötämine

  Loi ütest illatsõst Umast Lehest päätoimõndaja märgotust, mis lõppi tuuga, et ellä omgi kulukas, parõmp om jo är koolda. Olõ tuu märgotusõga peri.

  Olõ Umast Lehest iks lugõnu, miä kõik tassakõistõ tüküviisi maalt är häötedäs. Tahtsõ kõgõ tuu kotsilõ viil üte as’a perrä üldä: ma looda, et tulõ aig, ku kaias tagasi põradsõ ao pääle ja tunnistõdas sääne riigijuhtmisõ viis kuritegelikus, et riik om ümbre muudõtu liin-äriettevõttõs. Olõ-i õigõ, et maainemiisi elo ja sato aastit sisse eletü eloviis säetas ümbre õnnõ tuu perrä, kuis korõmbal ja maast kavvõn inemiisil päähä tulõ, et viil kostki rahha kokko hoita.

  Musta Riivo Talna liinast  Mille Piusa jõõ silti olõ-i?

  Elo om minnu veenü Harjumaalõ, a käü egä aasta mitu kõrda Vahtsõliina surnuaial esivanõmbidõ havvul. Sõidami egä kõrd kesk Vahtsõtliinat üle Piusa jõõ ja naksi märkmä, et olõ-i määnestki silti, mis jõgi taa om. Kiroti minevä aasta vallavalitsustõ kah, a kiäki es tii vällägi.

  Kuusõ Hilja  Vastas Vahtsõliina vallavanõmb Tohvi Raul: «Mi esi kõik tiiämi, et taa om Piusa jõgi ja kes ei tiiä, tulku küsümä. Külälisega om iks hää juttu tetä: saa midägi pakku ja viil ütte-tõist huvitavat mi kandi kotsilõ kõnõlda.»
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin