Nummõr' 362
Piimäkuu 9. päiv 2016

Järgmine Uma Leht tulõ vällä kolmõ nädäli peräst, 30.06.
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Talopiim lätt kaubas
 • Uudissõ
   
 • Mõnistõ muusõum tege skandaalsõ poodi vahtsõst vallalõ
 •  
 • Hää kodo päävä Räpinäl
 • Märgotus
   
 • Õuna Merike: tulkõ julgõhe rahvasporti tegemä!
 •  
 • Orava I olümpiämängo − õkvatii spordi mano
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Pildikõisi Umalt Pidolt
 •  
 • Vallavanõmb tege vanaimä perrä siipi
 •  
 • Kajak puu otsan
 •  
 • Pühäpaiku pildivõistlus
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Pühäpaiku pildivõistlus
   
  Maavalla koda kuulut’ vällä 2016. aasta pildivõistlusõ, pilte saa saata nii hiisist ku tõisist luudusligõst pühäpaigust.

  Võistlusõl om pääavvohind 1000 eurot ja nuuri (-16a) pääavvohind 200 eurot. Päält tuu jaetas vällä muid avvohindu: pühä puu, kivi-, viikogo-, anni-, hiie valu, Vana-Võromaa, Virumaa, saarõ, muinsuskaitsõ- ja luuduskaitsõpreemiä.

  Antas vällä ka hõimurahvidõ pühäpaiga eräpreemiä (pääavvohind 300 eurot).

  Pühäpaiku pildivõistlust tetäs ütsändät kõrda. Võistlust kõrraldasõ Maavalla koda, Hiite Maja SA ja Tarto ülikooli luudusligõ pühäpaiku keskus.

  Võistlus käü kooni 31.10. 2016. Teedüst saa mano: www.maavald.ee/kuvavoistlused/h vai Kaasiku Ahto käest tel 5668 6892, ahto@hiis.ee.

  UL
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin