Nummõr' 362
Piimäkuu 9. päiv 2016

Järgmine Uma Leht tulõ vällä kolmõ nädäli peräst, 30.06.
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Talopiim lätt kaubas
 • Uudissõ
   
 • Mõnistõ muusõum tege skandaalsõ poodi vahtsõst vallalõ
 •  
 • Hää kodo päävä Räpinäl
 • Märgotus
   
 • Õuna Merike: tulkõ julgõhe rahvasporti tegemä!
 •  
 • Orava I olümpiämängo − õkvatii spordi mano
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Pildikõisi Umalt Pidolt
 •  
 • Vallavanõmb tege vanaimä perrä siipi
 •  
 • Kajak puu otsan
 •  
 • Pühäpaiku pildivõistlus
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Meelenpidämise aig
   
  Edimädse suurõ kiudutamisõ aigu (14.06.1941) saadõti üten tõisiga Vanalt-Võromaalt Tsiberihe ka Koemõtsa pere Karulast Kaikalt ja Pallosonnõ pere Põlva küle alt Kiuma küläst.

  Mõlõmba pere trehvsi elämä Tomski oblastihe Kolomenskoje-Grivna rajooni.

  Kiuma vallavalitsusõ liikmõ Pallosoni Elmari (hukati Sevurallagin 1942) perrest saadõti Tsiberi tiile naanõ Maria (1900–1989), poig Rembert (1932) ja tütär Tiiu (1934).

  1957. aastal tulli imä ja tütar tagasi Eestimaalõ. A Rembert võtsõ Tsiberin naasõ ja jäigi sinnä.

  Timä kotsilõ passis väega häste ütlemine, et eesti maamiis ei jää kongi hättä. Timäst sai sovhoosidirektri ja sovhoos sai nii hää järe pääle, et eesti mehele riputõdi kaala sotsialistligu tüü kangõlasõ kuldtäht, Lenini ja Oktoobrirevolutsiooni ordõn ja viil viis medälit.

  Remberti juhtmisõ all ehitedi kuul ja kolhoosimaja, satam ja hangiti uma laiv Obi jõõ pääl sõitmisõs. Rembertil õnnistu eesti talokultuuri parõmba küle Tsiberin umas tetä.

  1988. aastal käve sääl külän Karula miis Koemõtsa Urmas, kelle sugulasõ tahasamma olli saadõdu, ja tekk’ paiga pääl pilte kah. Taa pildi pääl om Pallosoni Remberti pere hindä kodo man.

  Ruusmaa Arthur,
  Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja
   
  Pallosoni Remberti pere hindä kodo man Tomski oblastin.
  Pilt om peri Vana-Võromaa kultuurikua muusõumist
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin