Nummõr' 362
Piimäkuu 9. päiv 2016

Järgmine Uma Leht tulõ vällä kolmõ nädäli peräst, 30.06.
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Talopiim lätt kaubas
 • Uudissõ
   
 • Mõnistõ muusõum tege skandaalsõ poodi vahtsõst vallalõ
 •  
 • Hää kodo päävä Räpinäl
 • Märgotus
   
 • Õuna Merike: tulkõ julgõhe rahvasporti tegemä!
 •  
 • Orava I olümpiämängo − õkvatii spordi mano
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Pildikõisi Umalt Pidolt
 •  
 • Vallavanõmb tege vanaimä perrä siipi
 •  
 • Kajak puu otsan
 •  
 • Pühäpaiku pildivõistlus
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
   
  Harju Ülle,
  päätoimõndaja
   
    
  Kats hääd asja kõrraga
   
  Vahtsõ-Roosa päält om nätä, kuis üts väiku küläkene saa pall’o är tetä, et umma talomiist tukõ ja esi kah kassu saia.

  Mõtsavele talo peremiis Mõttusõ Meelis pand’ kuumutamalda mahhe talopiimä pudelihe ja kilekotti, naas’ müügiga pihta hindä kodoküläst ja lätt uutmada häste.

  Külärahvalõ tull’ miilde, et talopiimäst saa jo esi kohopiimä ja sõira tetä, midä pastöriseeritüst 2,5% piimäst saa-i. Kõnõlõmada tuust, et kihvti ja väetüse jäävä sisse joomalda: lehmi söödetäs õnnõ puhta söögiga. Nii ostvagi nä nädäliga väikust talopoodist eski 120 liitrit piimä ja talomiis saa egä liitri päält mitu kõrda inämb rahha ku suurtüüstüse käest.

  No saat Võro liina puutõst osta nii Lõunapiimä ku ka Nopri talo (tuu olõ-i külh mahhe) pudõlipiimä, Lõunapiimäl om pakipiim kah. Kiä mõist tuu häädüst hinnada, ost. No ku külärahvalõ om Mõttus jõudnu är seletä, mille tüütlemädä ja kihvtest vaba piim hää om, sis suurõ poodi ostjal om sakõst sisse lülitet «autopiloot»: korvi kolksahtas kaup, mille man sais kõgõ väikumb nummõr. Pall’o sa näet poodin inemiisi silte lugõman ja märgotaman? A tuud võisi siski inämb tetä nii uma tervüse ku rahakoti peräst: ku käüt poodin «autopiloodiga», sis võit kauba sisuga pettä saia ja ostat ka reklaamist nättüt kraami, midä sul periselt lääki-i vaia.
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin