Nummõr' 362
Piimäkuu 9. päiv 2016

Järgmine Uma Leht tulõ vällä kolmõ nädäli peräst, 30.06.
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Talopiim lätt kaubas
 • Uudissõ
   
 • Mõnistõ muusõum tege skandaalsõ poodi vahtsõst vallalõ
 •  
 • Hää kodo päävä Räpinäl
 • Märgotus
   
 • Õuna Merike: tulkõ julgõhe rahvasporti tegemä!
 •  
 • Orava I olümpiämängo − õkvatii spordi mano
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Pildikõisi Umalt Pidolt
 •  
 • Vallavanõmb tege vanaimä perrä siipi
 •  
 • Kajak puu otsan
 •  
 • Pühäpaiku pildivõistlus
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
   
  Ruitlasõ Olavi,
  ärikeenjus
   
    
  Kuis rikkas riigis saia
   
  Eesti viie rikkamba riigi hulka viimine om nall’atego. Eski valitsuseräkundõlõ olõsi tuu joudupite, ku nä ei olõs hinnäst väiku raha iist ärimiihile maaha möönü.

  Ku sa olt korruptsioonil üle pää kassu lasknu ja esi matti võtnu, ei tii muidoki midägi. Sõs hoiat sa parhillatsõst süstemist kinni, kooni jõvvat. Selle et ku tulõ vahtsõnõ ja vallalidsõmb süstem, ujos su pask vällä ja sõs sa läät lihtsäle kinni.

  Ma tennü Eestist massuparadiisi. Ku Luksõmburg või niimuudu tetä, või Eesti kah. Sõs ei olõ tan õnnõ Swed- ja SEB-pank, sõs om tan panku nigu siini pääle vihma.

  50 aastat okupatsiooni ja maahajäämist and tuus õigusõ. S..t haisas, mitte raha. Vaesus haisas, mitte raha. Ku mi valgõt laiva oodimi, jätit ti tuu meile saatmalda. No mi kompenseerimi tuu esi hindäle. Ku meil om 3000 panka, kaemi, kas Swedbank saa eestläisi rahha massuvabalt miljonidõ eurodõ kaupa vällä vitä.

  Eesti põllumiis nakkas kanõpit kasvatama. Tan või tuud müvvä ja tarvita, põllumiis saa kanõbituristõ arvõlt rikkas, riigikassa saa kanõbiaktsiisi. Kanõp om tervüsele muidoki veidükese halv, a mitte nii halv ku alkohol, ja vaesus om mõlõmbist mito kõrda halvõmb. Ku hindätapmisõ, joodigu, majanduspagõja, sündümäldä latsõ kokko lukõ, sõs om selge, et kanõp om pall’o veidemb ohtlik ku vaesus.

  Mi teemi Aegna saarõ pääle maailma kõgõ suurõmba kasiino. Kats kõrda suurõmba ku Las Vegas. Raha ei haisa, s..t ja vaesus haisasõ.

  Tal’nahe teemi maailma kõgõ suurõmba ja parõmba kõlaga kontsõrdisaali ja Pärnohe kõgõ suurõmba viikeskusõ. Tartohe teemi maailma kõgõ suurõmba lõbustuspargi ja Võrro tulõ kõgõ kõvõmb vormel-1 rada ja egäaastadsõ etapi. Las kupatasõ tervüses. Ku kõik om meil suurõmb ku ülejäänün maailman, ommaki rikka ummi rahakottõga platsin.
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin