Nummõr' 361
Lehekuu 26. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Uma Pido tuu uma rahva kokko
 • Uudissõ
   
 • Rekordpuu jäl man: Tsooru lõhmus
 •  
 • Urbanilaat – hää uma kraami laat
 • Märgotus
   
 • Prangli Anne: egäl kihlkunnal om uma trumm!
 •  
 • Tävveste kõrralik luulõraamat
 •  
 • Väkev kingitüs Tsooru 500. aastapääväs
 •  
 • Mehiläne võtt’valu är
 • Elo
   
 • Aoluuklubi tekk’ Leevile sõatarõ
 •  
 • Suukülä kõo ummamuudu mõistatus
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Urbanilaat – hää uma kraami laat
   
  Harju Ülle

  «Urbanilaada päält saat iks säänest hääd talon tettüt söögikraami, midä poodist ei lövvä,» kiti urbanipäävä laada külälidse 21. lehekuu pääväl Urvastõ kerigupargin.

  «Kodoleib sai poolõ laada päält otsa ja ega tõsõ kah es piä söögikraami kodo tagasi vidämä,» ütel’ üts laadakõrraldaja Konnula Airi. «Urbanilaat om ka sääne hää kuuntüü luumisõ kotus: näütüses Lümätü küläst olli kauplõman kolm naabrit: ütel olli müügis muna, tõsõl kasvu ja kolmas tege egäsugumaidsi kodoveine.»
  Urbanilaada kõrrald’ Urvastõ küläde selts.
   
  Kalapüüdmise riistu müügileti man «mõõdõti» iks kalapikkust kah.
  Kroonmäe Aivari pil
   
  Lustligu võrokeelidse sildi passisõ maa-elämiste.
  Kroonmäe Aivari pil
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin