Nummõr' 361
Lehekuu 26. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Uma Pido tuu uma rahva kokko
 • Uudissõ
   
 • Rekordpuu jäl man: Tsooru lõhmus
 •  
 • Urbanilaat – hää uma kraami laat
 • Märgotus
   
 • Prangli Anne: egäl kihlkunnal om uma trumm!
 •  
 • Tävveste kõrralik luulõraamat
 •  
 • Väkev kingitüs Tsooru 500. aastapääväs
 •  
 • Mehiläne võtt’valu är
 • Elo
   
 • Aoluuklubi tekk’ Leevile sõatarõ
 •  
 • Suukülä kõo ummamuudu mõistatus
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Rekordpuu jäl man: Tsooru lõhmus
   
  Harju Ülle

  Nätäl tagasi mõõtsõ RMK tüütäjä lasõrmõõtjaga är Tsooru pargi kõgõ korõmba lõhmussõ – 35,4 m korgõ puu om Vana-Võromaa kõgõ korõmb lõhmus, Eestin korgusõlt tõnõ.

  Tsooru korgõst lõhmussõst and’ teedä tuu kandi miis Lastingu Piitre, kiä oll’ esi puud 20 aastakka tagasi mõõtnu. Tuudaigu kasvi Eestin mitu viil korõmbat lõhmust ja väkev puu kohegi andmõbaasi es jõvva (kae Lastingu Piitre juttu lk 2).

  No vaihõpääl omma är häönü Erästvere, Elistvere, Heimtali jt mõisaparkõ korgõ lõhmussõ.

  Külh avast’ luudusõmiis Relve Hendrik aastal 2007 vanalt Tartomaalt Sangastõ mõisapargist vahtsõ kõgõvägevämbä lõhmussõ. Sis oll’ puu 37,5 m korgõ.

  Seo nätäl mõõtsõ mõtsatiidläne Laas Eino-Endel Sangastõ lõhmussõ vahtsõst är ja and’ teedä, et puu om viil tsipakõsõ korgust mano visanu – vahtsõs Eesti korgusrekordis om lõhmussõl 37,7 m.

  A teno Lastingu Piitre mõõtmisõlõ om teedä, et vana puu kasus viil kinäste korgustõ: Tsooru lõhmus om 20 aastaga kasunu 1,7 m.
   
  Tsooru pargin kasus 35,4 m korgõ lõhmus – korgusõlt Eesti tõnõ.
  Nuka Kalle pilt
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin