Nummõr' 361
Lehekuu 26. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Uma Pido tuu uma rahva kokko
 • Uudissõ
   
 • Rekordpuu jäl man: Tsooru lõhmus
 •  
 • Urbanilaat – hää uma kraami laat
 • Märgotus
   
 • Prangli Anne: egäl kihlkunnal om uma trumm!
 •  
 • Tävveste kõrralik luulõraamat
 •  
 • Väkev kingitüs Tsooru 500. aastapääväs
 •  
 • Mehiläne võtt’valu är
 • Elo
   
 • Aoluuklubi tekk’ Leevile sõatarõ
 •  
 • Suukülä kõo ummamuudu mõistatus
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Väkev kingitüs Tsooru 500. aastapääväs
   
  Uma Leht õkva mõist ja taht kirota noist asjust, mis ommava inemisele kalli. Ma mõtlõ siinkotsil rubriiki «Puu vägi».

  Ma olõ esi ka puiõsõbõr. Uma Lehe kirotus Eesti kõgõ korõmbast kadajast tulõt’ miilde, et 20 aastat tagasi ma mõõdi Tsoorun tüül olnu maamõõtjidõ abiga Tsooru pargin är üte lõhmussõ. Tuu oll’ sis 33,7 m korgõ ja 2,52 m jämme.

  Kiroti korgõst niinepuust ütte luudusaokirjä, a toimõndus arvas’, et muial, Erästvere ja Heimtali pargin om viil korõmbit lõhmussit ja nii es saaki puiõsõbra Tsooru lõhmussõ-vägiläsega tutvas.

  Ku kõnõli Umalõ Lehele vägeväst lõhmussõst, pallõl’ toimõndus appi RMK Antsla mõtsnigu-mõtsakõrraldaja Jürise Toomasõ üten muudsa ja täpse Nikoni lasõr kaugus- ja korgusmõõtjaga.

  Tunniga oll’ mõõtmistüü tettü ja tuu perrä om Tsooru lõhmus 35,4 m korgõ ja 2,92 m jämme. Tuu tähendäs, et taa om Vana Võromaa kõgõ korõmb lõhmus ja Eestin tõnõ.

  Tsooru lõhmus om korõmb ku Suurõ Munamäe torn ja jääs alla Võro Katariina kerigu tornilõ.

  Hää miil om teedä, et Vanal Võromaal Urvastõn kasus Eesti tammõkuningas Tammõ-Lauri tamm ja Tsooru pargin eläs nüüt joba «papõrdõga» Vana Võromaa lõhmussidõ kuninganna.

  Lõhmussõ-kuninganna om illus kingitüs seokandi rahvalõ, selle et seo aasta saa 500 aastat tuust, ku Tsoorut om paprin edimäst kõrda nimmatu.

  Soovi väega, et Tsooru inemise hoiassi umma puud ja tulõtasi miilde uma külä väärikit aastit. Arvada või, et korgõ ja tävve tervüse man ollõv puu mäletäs Tsooru viimädse katõsaa aasta ellu, inemiisi ja tähtsämbit sündmüisi.

  Lastingu Piitre
  Puiestiku talu, Tsooru, Rõugõ khk
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin