Nummõr' 361
Lehekuu 26. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Uma Pido tuu uma rahva kokko
 • Uudissõ
   
 • Rekordpuu jäl man: Tsooru lõhmus
 •  
 • Urbanilaat – hää uma kraami laat
 • Märgotus
   
 • Prangli Anne: egäl kihlkunnal om uma trumm!
 •  
 • Tävveste kõrralik luulõraamat
 •  
 • Väkev kingitüs Tsooru 500. aastapääväs
 •  
 • Mehiläne võtt’valu är
 • Elo
   
 • Aoluuklubi tekk’ Leevile sõatarõ
 •  
 • Suukülä kõo ummamuudu mõistatus
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Prangli Anne: egäl kihlkunnal om uma trumm!
   
  Uma Pido kunstnik, Põlva kunstikooli juht, Aarna küläst peri Prangli Anne (47) maalsõ Uma Pido jaos egäle Vana-Võromaa kihlkunnalõ uma trummi.

  Mändse omma Uma Pido trummi?

  Nuu trummi om ehtsäst nahast tennü trummimeistri Matthew Mitt – nimi om külh sääne ands’ak, a esi om peris illos eesti poiss Kilingi-Nõmmõst. Ku tä noid tekk’, elli tä Indsikurmu lähküh, leot’ trumminahku Orajõõh ja sai tuuga trummõlõ mändsegi võnkõ sisse külh.

  Kullõldõh Uma Pido lavastaja Tootsi Kristo mõtõt ilmapuust ja inemiisi köüdüssest mõtsaga, es olõ mul määnestki kahtlust, et tulõva trummi kah ja verevä kaitsõlindi puiõ külge.

  Mi olõmi mõtsarahvas ja mõts omgi vast üts varandus, mis meile viil alalõ om jäänü. Mõtli, et trumm om nigu inemise süä vai määnegi osa inemisest, mis lask hellü vällä vai pühitses inemises olõmist.

  Kümme trummi pantas kaemisõs õkva pidoplatsi pääle. Trummõ pääle maalsõ katsa Vana-Võromaa kihlkunna puu, Setomaa puu (pihl) ja küläliisi puu (raag). Puu omma kujotõdu läbi inemises olõmisõ – nigu mul parajidõ halgaht’.

  Trummi omma süämega tettü ja määnegi mõtsik olõminõ om noidõ seeh. Nä kiskva mändsitki inemiisi ja juhtumiisi hindä ligi. Inemine kaes trummi ja nakkas kõnõlõma: vet iks määnegi asi om näil küleh…

  Miä mullõ lavakujondusõ man väega miildüs – tuu saa päält pito vahtsõst pruugitus: ütsjago tagasi mõtsa viidüs, lindikese käsitüünaisilõ vaibakudamisõs. Trummõ pääl saa mängi ja ma looda, et saa paar aastat noidõ trummõga müüdä ilma kolista ja kõigilõ kõnõlda, et meil Vanal-Võromaal om sääne pido olnu.

  Küsse Harju Ülle
   
  Prangli Anne Rõugõ kihlkunna uibu-trummiga.
  Harju Ülle pilt
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin