Nummõr' 361
Lehekuu 26. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Uma Pido tuu uma rahva kokko
 • Uudissõ
   
 • Rekordpuu jäl man: Tsooru lõhmus
 •  
 • Urbanilaat – hää uma kraami laat
 • Märgotus
   
 • Prangli Anne: egäl kihlkunnal om uma trumm!
 •  
 • Tävveste kõrralik luulõraamat
 •  
 • Väkev kingitüs Tsooru 500. aastapääväs
 •  
 • Mehiläne võtt’valu är
 • Elo
   
 • Aoluuklubi tekk’ Leevile sõatarõ
 •  
 • Suukülä kõo ummamuudu mõistatus
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Mehiläne võtt’valu är
   
  Käve mitu suvvõ tagasi naabrimehe Blumi Villi puul abin. Tä pidä mehiläisi ja no mul om kah paar tarru. Tuul Villil oll’ mehiläsesüllem lännü tammõossa külge ja ma lätsi appi tuud alla võtma. Pannimi redeli, süllem oll’ üts viis meetrit korgõn vast. Ma olli niisama nigu olli, määndsitki kaitsõvahendit es olõ, es maski ega midägi.

  Sai tuu sülemi tarru aetus. Mul oll’ kõik pluusõalunõ mehiläisi täüs, 10–15 tükkü kimmäle. Ma naksi sis pluusõt sälläst võtma ja nigu ma võti, nii tsusas’ üts mehiläne parõmbalõ õlga.

  Inne tuud oll’ üts nätäl aigu, ku mul parõmb õlg kõvastõ valut’. Ma es saa üüse magadagi. Arsti manu mineki touksõ kah iks edesi ja edesi. A pääle tuud, ku mehiläne tsusas’, kattõ valu är ja om seoniaoni kadunu.

  Reiliku Kalev
  Oe küla, Urvastõ khk
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin