Nummõr' 361
Lehekuu 26. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Uma Pido tuu uma rahva kokko
 • Uudissõ
   
 • Rekordpuu jäl man: Tsooru lõhmus
 •  
 • Urbanilaat – hää uma kraami laat
 • Märgotus
   
 • Prangli Anne: egäl kihlkunnal om uma trumm!
 •  
 • Tävveste kõrralik luulõraamat
 •  
 • Väkev kingitüs Tsooru 500. aastapääväs
 •  
 • Mehiläne võtt’valu är
 • Elo
   
 • Aoluuklubi tekk’ Leevile sõatarõ
 •  
 • Suukülä kõo ummamuudu mõistatus
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
   
  Ruitlasõ Olavi,
  ilmakaeja
   
    
  Ku ülearvo kipõs lätt...
   
  Ameerikan tekk’ autoavarii sõidu aol bikiinipiirkunda rasiirnü naanõ. Naistõrahvas oll’ ärikokkosaamisõlõ ildas jäämän ja pruuvsõ kipõ elotempo man hindäle viil perämädsel momendil viimäst lihvi anda. No läts’ tõisildõ, auto pand’ tii päält vällä ja kuun jalguvaihõ võsuga sai ka jupp peris võssu maaha võetus.

  Säänest rahulikku elotempot nigu Võromaal ei levvä sa kongi maailman, ei Ameerikan ega Tal’nan. Võromaal jõudnu uman talon hindä jalgõvaiht karv karva kaupa puhtas kitsku, no arvada kitsk võrokõnõ tuu asõmõl hoobis pinnärd. Kah hain haina kaupa.

  Tal’nan om tempo tõnõ. Tal’na inemise omma Võromaa inemiisiga kõrvuisi kaiõn nigu päiv ja üü.

  Joba ainõvaihtus om kipõmb! Kardokat ei süvvä, leibä-saia kah. Hamburgõrit, nigu ameeriklasõ, ammuki mitte. Lihha Tal’na inemine ei putu, Tal’na inemisel om kolmõ jaoga mago. Tä süü õnnõ rukolat, beebispinatit ja basiilikut. Naati ja võiulillilehti. Ja sõs mäletses.

  Õdagist omma Kristiine tiiristi pääl ummiku, naasõ ja mehe istva ummin autin, näpvä nutitelehvoonõ, suu käävä kipõn tempon – mäletsese.

  Egä õdagu poolõ viiest säitsmeni, jõvvusaalist tullõn, mäletsese, käe nutitelehvoonõ külen.

  Egä kolmas Tal’na inemine pidä pinni. Mitte keti, a jalotusrihma otsan. Jalotas uulitsat pite, üten käen pini, tõsõn käen kilekott. Nii ku pini kükkäs, tege tal’nakõnõ timä tagaotsa alt maa puhtas ja kõnd rõõmsahe edesi.

  Hummogu kellä säitsme aigu ja õdagu katsa aigu om Talliin kilekottõ ja pinnega Tal’na inemiisi täüs. Elotempo om väega kipõ, pinnel om kah kipõmb ainõvaihtus ja peremehel and timä perrä kumarda.

  Maapiirkunna koolõsõ vällä, a näet Tal’na inemine om viläkas. Päält EKRE poliitigu Helme Mardi välläütlemist, et päält 27aastanõ ilma latsilda naanõ om ütiskunnaohtlik element, omma kõigil naisil kõtu iin. Kõik, kiä mupolõ ilma kõtulda vahelõ jääse, läävä sundviljastamisõlõ!

  Ti sääl Võromaal ärke õiõndagõ, et Tal’na inemise sõitva õnnõ maastigumassinidõga. Proomi esi kah hinnäst suurõ kõtuga Škoda-raipõ sisse är pressi!
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin