Nummõr' 360
Lehekuu 12. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Luuduskaitsõkuu jõhkra avapauk
 • Uudissõ
   
 • Põlva lähkül häötedi kats ristimõtsa
 •  
 • Talomiis lätt aigu tiinmä – kiä pidä tuudaigu tallo?
 • Märgotus
   
 • Tootsi Kristo: nikani ku pere ja kihlkund püsüs, püsüs ka riik
 •  
 • Vana-Võromaa ja Setomaa saava jäiä umaette
 •  
 • Trahvisäädüse «pümme» puul
 • Elo
   
 • Tahtmisõ vägi: ilma jalalda miis aeroobikatrennin
 •  
 • Karula mõtsalõhmussõ
 •  
 • Mõtsalõhmus – vana mõtsa puu
 •  
 • Võrokiilne Täheke
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Võrokiilne Täheke
   
  Vana-Võromaa 1. klassõ latsõ ja kõik võro keele opja saava seo kuu kingitüses võrokeelidse Tähekese.

  Tähekese kaasõ pääle om Platsi Liiso tsehkendänü hulga lehti ja üte «pagulasõ» (Lõuna-Ameeriga tuukani), kedä uudishimoligu silmä kaesõ. Tähekese tagakaasõ pääl om koomiks, kon pellätäs tarõ päält tulõvat andsakat hellü.

  A Tähekese sisu om hulga kodotsõmb. Juttu om tulõvast Umast Pidost, midä mehe tegevä, kuimuudu või kutsu ütte pinni ja minka saa toimõ üts teküs tita. Latsõ kirotasõ umist tegemiisist ja kaeman om käütü, mändse omma kõlatoro Pähni mõtsa seen.Viil om nall’u, meisterdüs, raamatidõ tutvustus ja nuputamist.

  Juttõ-luulõtuisi kirodi Contra, Ilvesse Aapo, Laanõ Triinu, Panga Milvi, Püttsepä Juhani ja Lepsoni Jaan. Pilte tsehkendi Oolbergi Taavi, Uisu Riina, Mildebergi Piret, Rõõmussõ Jaan, Sildre Elina ja Sõmmõrpalo latsiaia latsõ.

  Tähekese vaihõl om Vana-Võromaa kaart. Kaardi tõsõ külle pääl kirotas Saarõ Evar tuust, kuis Võromaa kotussõ omma hindäle nime saanu. Kaart om tett kuuntüün Regioga.

  Võrokeeline Täheke om SA Kultuurileht erävälläannõ, ilmumist tugõ Vana-Võromaa kultuuriprogramm. Tähekese panni kokko päätoimõndaja Martsoni Ilona, abitoimõndaja Fastrõ Mariko ja kunstitoimõndaja Rea Priit. Võrokeelist Tähekeist annõtas vällä kõrd aastan 2004. aastast pääle.

  Fastrõ Mariko
   
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin