Nummõr' 360
Lehekuu 12. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Luuduskaitsõkuu jõhkra avapauk
 • Uudissõ
   
 • Põlva lähkül häötedi kats ristimõtsa
 •  
 • Talomiis lätt aigu tiinmä – kiä pidä tuudaigu tallo?
 • Märgotus
   
 • Tootsi Kristo: nikani ku pere ja kihlkund püsüs, püsüs ka riik
 •  
 • Vana-Võromaa ja Setomaa saava jäiä umaette
 •  
 • Trahvisäädüse «pümme» puul
 • Elo
   
 • Tahtmisõ vägi: ilma jalalda miis aeroobikatrennin
 •  
 • Karula mõtsalõhmussõ
 •  
 • Mõtsalõhmus – vana mõtsa puu
 •  
 • Võrokiilne Täheke
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Trahvisäädüse «pümme» puul
   
  Trahvisäädüs sattõ Riigikogon edimädse vooriga läbi. Tuu pääle naksi nurisõma nuu, kiä luutva, et kõva trahv hiidütäs roolijoodikut. No ei tiiä, ku pall’o pur’opää säänest rehkendüst tege, innemb võit arvada, et lätt sõitma iks ja trahv pitsitäs hoobis kats kõrda inämb timä peret, kiä perän trahvi kinni mass.A viil inämb tege murõt tuu, et ku trahviühik nõstõtas nellä euro päält katsa pääle, tähendäs tuu, et kats kõrda kimmämpä saa pitsitä inemiisi, kiä tõisi elo ja tervüse kallalõ ei putuki.

  Näütüses muido kõrraligu, a tsipa unõhtaja jahimehe: ku unõhtat jahitunnistusõ vai jahipini tõupaprõ jahi aigu kodo, saat trahvi kooni 100 trahviühikut (jahisäädüs § 56). Vai sõnaka noorõ: avalikku kuunolõkit võiva Eestin pitä õnnõ täüsiälidse. Ku 16aastadsõ tahtva uulidsa pääl koolireformi vasta sõnna võtta, saa kõrraldaja 200 ühikut trahvi (karistussäädüstik § 264 ja kõrrakaitsõsäädüs § 64).

  Kas sääne pitsitämine om meile kasus vai täüt õnnõ riigikassat? Vai viil edesi: and riigiammõtnikõlõ võimalusõ kodanikkõ parõmbidõ kontrolli all hoita?

  Epleri Rain, kodanik
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin