Nummõr' 360
Lehekuu 12. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Luuduskaitsõkuu jõhkra avapauk
 • Uudissõ
   
 • Põlva lähkül häötedi kats ristimõtsa
 •  
 • Talomiis lätt aigu tiinmä – kiä pidä tuudaigu tallo?
 • Märgotus
   
 • Tootsi Kristo: nikani ku pere ja kihlkund püsüs, püsüs ka riik
 •  
 • Vana-Võromaa ja Setomaa saava jäiä umaette
 •  
 • Trahvisäädüse «pümme» puul
 • Elo
   
 • Tahtmisõ vägi: ilma jalalda miis aeroobikatrennin
 •  
 • Karula mõtsalõhmussõ
 •  
 • Mõtsalõhmus – vana mõtsa puu
 •  
 • Võrokiilne Täheke
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Põlva lähkül häötedi kats ristimõtsa
   
  Harju Ülle

  Põlvast mõni kilomiitre Verska poolõ raoti seo keväjä maaha Valgõpalo ristimõts ja tsipa edesi ristimõts Partsi–Peri tiiristin.

  Valgõpalon jäti ragoja pistü üte ristipuu (oll’ 32 puud) ja Partsil kolmõst puust kats ütsikut lakõ langi pääle.

  Mõlõmba ristimõtsa omma pühäpaiku andmõbaasin aastast 2012 ja ka maa-ammõdi vahtsõ ristipuiõ kaardi pääl.

  «Olõsi ma no tiidnü, olõsi ristipuu pistü jätnü!» kahjats’ Valgõpalo Suukülä kinnistü umanik Padari Üllar. «Ma esi es käü kaeman ja ragomisõigusõ ostnu OÜ Valga Puu kah es ütle midägi.»

  Valga Puu juht Oleski Andres ütel’, et tä kah es tiiä ristipuiõst: «Mi ettevõtõ ei rao meelega ristipuid, a keskkunnaammõt es anna teedä, et sääl noid om.»

  Automaatne teedaandminõ saa tüüle sis, ku ristipuiõ kaart pantas kokko keskkunnaregistriga. «Seoniaoni kaegõ Maa-ammõdi ristipuiõ kaarti, inne ku mõtsa ragoma nakati,» soovitas Laanemõtsa Liina keskkunnaammõtist.

  Keskkunnaammõt löüd, et kõiki ristipuid saa-i luuduskaitsõ ala võtta. Ristipuiõ hoitminõ om umanigu süämetunnistusõ asi. Ammõt pand mõtsaumanikõlõ süäme pääle, et võinu avvosta kadonukõsõlõ puu sisse hingeristi lõikamisõ kommõt. Sääne kodonõ matidsõkommõ om alalõ õnnõ Lõuna-Eestin, kõgõ inämb ristipuid om Vanal-Võromaal.

  Maa-ammõdi ristipuiõ kaart: Vaata siit!

  Eesti pühäpaiku andmõkogo: http://andmekogu.hiis.ee/nimekiri
   
  Valgõpalo ristimõts inne.
  Pilt: Metsaluiga Epp/Hiite Maja.
   
  Valgõpalo ristimõts perän ehk sis lank.
  Harju Ülle pilt
   
  Ütsik ristipuu Partsi langi pääl..
  Harju Ülle pilt
   
  Valgõpalo ristimõts:
  ristipuiõ kotussõ.

  Hiite Maja kaart
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin