Nummõr' 360
Lehekuu 12. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Luuduskaitsõkuu jõhkra avapauk
 • Uudissõ
   
 • Põlva lähkül häötedi kats ristimõtsa
 •  
 • Talomiis lätt aigu tiinmä – kiä pidä tuudaigu tallo?
 • Märgotus
   
 • Tootsi Kristo: nikani ku pere ja kihlkund püsüs, püsüs ka riik
 •  
 • Vana-Võromaa ja Setomaa saava jäiä umaette
 •  
 • Trahvisäädüse «pümme» puul
 • Elo
   
 • Tahtmisõ vägi: ilma jalalda miis aeroobikatrennin
 •  
 • Karula mõtsalõhmussõ
 •  
 • Mõtsalõhmus – vana mõtsa puu
 •  
 • Võrokiilne Täheke
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Vana-Võromaa ja Setomaa saava jäiä umaette
   
  4.05. otsust’ Riigikogo põhisäädüskommisjon kobista haldusreformi eelnõvvu. Tähtsämbä vahtsõndusõ omma nuu, et valdu kokkominegi man olõ-i egäl juhtumisõl vaia ütist piiri ja Vinnemaa küle all piä-i vahtsõnõ vald täüs saama rahvaarvu alampiiri.

  Otsussõ takan om üts asi tuu, et mi kandin oll’ haldusreformi tegemise man tegünü andsak hädä. Põlva ja Võro maakunnan om kats suurt kultuuripiirkunda, mille rahvas kokko hoit. Üts om Vana-Võromaa ja tõnõ Setomaa. A Setomaa rahvaarv küünü ei nõvvõtu numbri sisse ja üts Setomaa jupp Luhamaa nulk om eräle. Vaihõpääl om võrokõisi Vahtsõliina vald ja Seto kultuuriruum käü kokko Vinnemaa kontrolljoonõ takast.

  Selle püüdse hädän seto är kõnõlda Setomaa tõist naabrit, võrokõisi Orava valda, et tetä kamba pääle piaaigu seto vald Kaguvald. Tan man om seletüs, mille tuu Orava võrokõisilõ sukugi ei passi.

  UL
   
  Orava vald om iks Võromaa, mitte Setomaa
   
  Viimätsel aol panti Orava rahvalõ kõva press Setomaa valdu puult. Setomaa valdu liidu esimiis Timmo Margus käve Oravil volikogolõ kõnõlõmah, kuis tuu ütine Kaguvald vällä näessi ja et Eesti jaos om halv, ku seto valla eräle jäävä. A tuud puult tä es näe, et ku üts Võromaa vald jääs Setomaa sisse, om tuu kah halv.

  Orava kooli oppaja ja tüütäjä teivä Orava vallavolikogolõ märgokirä, koh anti tiidä, et tugõtas Võro tsihih ütteminemist ja ei olta peri ainukõsõ Võromaa vallana seto valdu sisse minemä.

  Haan’kasõ kandih korjasõ inemise Võromaa tsihih kokkominegi hääs allkirju.

  Volikogo liigõ Haki Jaanus, kiä tuud iist vidä, ütles, et kõgõ halvõmb variant om Kaguvald, sõs Võro liinaga liitümine. Parõmb ku ütesugudsõ väiku valla nigu Orava, Lasva, Vahtsõliina ja Misso kokko lääsi – aoluulidsõ Võromaa Vahtsõliina kihlkund.

  Perämädse rahvalugõmisõ aigu ütli 25 Orava valla inemist, et kõnõlõsõ seto kiilt, ja kümme kõrda rohkõmb inemiisi ütel’, et kõnõlõs võro kiilt. Nii om vahekõrd meil 1:10 võrokõisi kasus.

  Orava kuul om Vana-Võromaa valdu siän ainukõnõ, koh opatas egäh klassih võro kiilt.

  Orava vallavolikogo om ka tuud miilt, et parõmb olõs väikeisi valdu liit. Inne lõplikkõ otsussit tahtva vallajuhi tetä küläkuuholõkit, et rahva käest arvamist küssü.

  Inemiisile piät ka tuud seletämä, et valdu kokkominegi man ei olõ tähtsä tuu, kohe kotussõlõ sa puuti vai hiussit lõikama käüt.

  Külh om vallaasjo laapsamb aia uma rahvaga. Setomaa ja Vana-Võromaa valla jäägu iks umaette.

  Säinasti Ene,
  Orava kooli oppaja
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin