Nummõr' 360
Lehekuu 12. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Luuduskaitsõkuu jõhkra avapauk
 • Uudissõ
   
 • Põlva lähkül häötedi kats ristimõtsa
 •  
 • Talomiis lätt aigu tiinmä – kiä pidä tuudaigu tallo?
 • Märgotus
   
 • Tootsi Kristo: nikani ku pere ja kihlkund püsüs, püsüs ka riik
 •  
 • Vana-Võromaa ja Setomaa saava jäiä umaette
 •  
 • Trahvisäädüse «pümme» puul
 • Elo
   
 • Tahtmisõ vägi: ilma jalalda miis aeroobikatrennin
 •  
 • Karula mõtsalõhmussõ
 •  
 • Mõtsalõhmus – vana mõtsa puu
 •  
 • Võrokiilne Täheke
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Kalkuna Henn-Hillar saa-i talotüüd õnnõ imä olgõ pääle jättä.
  Harju Ülle pilt
   
  Talomiis lätt aigu tiinmä – kiä pidä tuudaigu tallo?
   
  Harju Ülle

  «Tallo ei saa katsas kuus imä kaala jättä,» om murõn Rõugõ kihlkunna Ruusmäe külä Mõrsjamäe talo peremiis Kalkuna Henn-Hillar (24), kedä kaitsõvägi uut sügüse aigu tiinmä.

  «Kasvata lihaeläjit ja villä, minevä aasta sai esä sünnükotost Hakilt hää hernesaagi ja keväjä korssi Nopri talo jaos 20 tonni kõomahla,» kõnõl’ Henn-Hillar, kiä püüd pääle esä surma väikut tallo (20 ha) elon hoita.

  Nuurmiis ütel’, et kaivas’ umma hätä kaitsõressurssõ ammõdi arstligulõ kommisjonilõ ja sai kats aastat aopikendüst. Rehekuul saa tuu läbi ja tulõ iks sõaväkke minnä.

  «Eläjit ei olõ nõun kiäki hindä hoolõ ala võtma,» murõht’ Henn-Hillar. «Är häötä kah ei tohe: hainamaa pääle omma PRIA kohustusõ võetu ja sõaväkke minemine ei olõ uutmada takistus – toetus tulnu tagasi massa.» Juunin lastasi tedä kodo, a hulk põllutüüd tulõ jo inne är tetä.

  «Üts variant om trahvi massa. Ku päse 300 euroga, om tuu puul õhvakõist,» rehkend’ Henn-Hillar. «A nii ei olõ illos tetä, nigu ka jättä uma eläjit Haani valla kaala pääle (paiklik umavalitsus piät maaha jätetüide eläjide iist huult kandma).

  Henn-Hillar tiid viil kattõ nuurmiist, kedä talotüü mant sõaväkke tõmmatas. Üts noist om Toomõ Johannes (20) Vahtsõliina kandist Voki küläst. «Lää hää meelega sõaväkke, a talotüü piät tettüs saama: mul omma nuurtalonigu ja PRIA kohustusõ, liising…» lugi murõlik nuurmiis ette. «Püvvä kats aastat pikendüst saia, maaülikooli lõpõtamisõni, a ku ei saa, om hädä suur.»

  Kaitsõressurssõ ammõdi tüütäjä Teppori Marke ütel’, et nimä saava avita õnnõ teenistüskotussõga: Võromaa poisi saava tiini kodo lähkül Kuperjanovi pataljonin.

  Nuurmehe suuvnu, et saanu telli asõndustalonigu (nigu puhkusõ aos saa): tälle piät esi palka masma kolm eurot tunnist, perä mass riik.

  Kaitsõministeeriümi kaitsõväeteenistüse osakunna juht Kuimeti Piitre ütel’, et ministeeriüm ei saa kinni massa aotiinjä varatsõmba eloga köüdetüt kullu. A ku maaeloministeeriüm taht Eesti põllumajandust tukõ, tugõgu.

  Kaare Külli maaeloministeeriümist ütel’, et parhillanõ määrüs tuud ei lupa ja rahha kah olõ-i: «Olõmi nakanu läbi kõnõlõma kaitsõministeeriümiga, a kokkolepet viil olõ-i.»

  Murofi Roland kaitsõväe päästaabist ütel, et aotiinjä saa kaitsõväe käest egä kuu väiku tasu (100-200 eurot kuun), asendusteenistüse valinu nuurmiis Eesti miinimumpalga (parhilla 430 eurot bruto).
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin