Nummõr' 360
Lehekuu 12. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Luuduskaitsõkuu jõhkra avapauk
 • Uudissõ
   
 • Põlva lähkül häötedi kats ristimõtsa
 •  
 • Talomiis lätt aigu tiinmä – kiä pidä tuudaigu tallo?
 • Märgotus
   
 • Tootsi Kristo: nikani ku pere ja kihlkund püsüs, püsüs ka riik
 •  
 • Vana-Võromaa ja Setomaa saava jäiä umaette
 •  
 • Trahvisäädüse «pümme» puul
 • Elo
   
 • Tahtmisõ vägi: ilma jalalda miis aeroobikatrennin
 •  
 • Karula mõtsalõhmussõ
 •  
 • Mõtsalõhmus – vana mõtsa puu
 •  
 • Võrokiilne Täheke
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Mõtsalõhmussõ küünütäse Kaugjärve veeren üten kuusi ja pedäjidõga taivahe.
  Harju Ülle pilt
   
  Puu vägi
   
  Mõtsalõhmus – vana mõtsa puu
   
  Üts kotus Karulan, kon kasus kuusi ja pedäjide vaihõl pikki siuhkiid mõtsalõhmussit, om vana mõts Kaugjärve veeren Ähijärve külä lähkün.

  «Ku ma 1982. aastal Karulalõ mõtsnigus tulli, oll’ taa mõts joba päält 100 aastaga vana ja ragomisõplaan oll’ pääle är tettü,» kõnõl’ Kama Kaido, kelle kodo tan lähkül om. «Sai õnnõs tuu mõtsa kasuma jättä ja ildampa tetti taha joba Karula rahvuspark.»

  Mõtsan om nätä egän jämmüsen lõhmussit väikust vitsakõsõst nikani ku pikä jämme puuni vällä.

  Pargilõhmussit nännü inemine es tundnu edimädse huuga (ja ilma lehtildä) ärki, et taa om kah lõhmus: mõtsan kuusõga võiki kasudõn vinnüs lõhmus pikäs ja siuhkõs.

  «Tan kotussõn om nätä, määne om mõts sis, ku tuul nii kassu laskõ, nigu mõts esi taht,» selet’ Kama Kaido. «Mi maal olnuki loomulik kuusõ-lõhmussõmõts. Et mi mõtsun põra nii pall’o pedäjät kasus, tuu om inemise tüü. Petäi kasunu esi õnnõ suu pääl ja sis sändse kehväkese liivadsõ maa pääl, nigu om näütüses Setomaal ja Vahtsõliina kandin.»

  Harju Ülle
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin