Nummõr' 360
Lehekuu 12. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Luuduskaitsõkuu jõhkra avapauk
 • Uudissõ
   
 • Põlva lähkül häötedi kats ristimõtsa
 •  
 • Talomiis lätt aigu tiinmä – kiä pidä tuudaigu tallo?
 • Märgotus
   
 • Tootsi Kristo: nikani ku pere ja kihlkund püsüs, püsüs ka riik
 •  
 • Vana-Võromaa ja Setomaa saava jäiä umaette
 •  
 • Trahvisäädüse «pümme» puul
 • Elo
   
 • Tahtmisõ vägi: ilma jalalda miis aeroobikatrennin
 •  
 • Karula mõtsalõhmussõ
 •  
 • Mõtsalõhmus – vana mõtsa puu
 •  
 • Võrokiilne Täheke
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Tahtmisõ vägi: ilma jalalda miis aeroobikatrennin
   
  Harju Ülle

  Inne jõulu jalast ilma jäänü Antsla nuurmiis Zoludevi Ahti (32) sõit jalgrattaga ja trenni läts´ joba mõni nätäl pääle lõikust.

  «Tõnõ jääs kodo, ku kehvemb olla om, a Ahti om egän trennin platsin,» kitt’ aeroobigatreener Pruuli Kaia. «Pääle jõulupuhkust oll’ Ahti edimäne, kiä kõlist’ ja küsse, kuna trenni saa. Tä om ka väega kimmä meelega: vehk julgõlõ edimädsen rian.»

  Ahti tunnist’, et es läpe uuta ja läts’ Kaia võimlõmistrenni viil inne tuud, ku kunstjala 28. vahtsõaastakuu pääväl kätte sai.

  Kunstjalaga kõndmisõ opsõ Ahti paari nädäliga är, no kõnd viil küländ aigupite. «Piät ette kaema, et kivi jala ette ei jää: uma jalg püüd su lihassidõga kinni, a tuuga satat pikäle,» ütles tä.

  Keväjä naas’ nuurmiis jalgrattasõitu pruuvma. «Oll’ vaia hiussit lõigada, sis käve Kobelan, istsõ ratta sälgä ja es olõki väega rassõ sõita,» naarat’ tä.

  Kats aastat võitlust

  Ku sõamiis jääs jalast ilma sekondiga, sis Ahti lugu om pikk ja täüs kannatuisi. 2013. aasta sügüse naas’ Ühinenud Farmide Anne laudan tüül olnu miis tundma, et jalaga om midägi mädä. «Es saa arrugi, õnnõ ku traktori päält maaha tulli, tõmmas’ jala kinni,» selet’ Ahti.

  Tä mõtõl’, et vähk om tagasi tulnu: päält kümne aasta tagasi, ku tä opsõ Vanan-Antslan, lõigati täl tuu põlvõst är. Oll’gi põlvõn jälki vähk. Halvaloomulinõ. «Röntgen es näütägi pilti, MRT näüdäs’,» ütel’ Ahti.

  Ahti naas’ Tarto haigõmaja vaiht vuurma, elli sääl mitmit kuid jutti. Tohtri jannassi ja püüdse Ahti jalga pästä. Tälle tetti kuus lõikust. A algusõst pääle läts’ asi summa: keemiäravi tekk’ nahalõ kurja ja kihä es võta kunstpõlvõ umas. «Bakter tull’ sisse, puhastõdi külh mitu kõrda, a põlv mädäni iks edesi,» selet’ Ahti.

  «Protees võeti vällä ja panti nagõl asõmõlõ. Tuu murdu ütskõrd är. Sis panti lahas.» Kuumal suvõl võtt’ Ahti lahassõ är ja käve katõ karguga.

  Minevä sügüse pruuvsõ Maarjamõisa haigõmaja tohtri Ahtilõ vahtsõt põlvõproteesi panda, a nahk naas’ lagonõma ja häti oll’ tõisigi. Joulukuul kutsõ Tarto tohtri appi Tal’na tohtri. Löüti, et bakter om jalan tagasi ja jandal naas’ otsast pääle.

  «Sis Tal’na uma küsse, et mis ma arva sändsest plaanist, et võtasi jala är,» kõnõl’ Ahti.

  «Ma aroti esihindäga, et jalg om joba nii räpäl, et parõmbat plaani ei olõ. Ütli jah. Rassõ muidoki oll’: ku jalg oll’ är võetu, es taha kaiaki, hoitsõ pää kõik aig ülevälpuul…»

  Ku Ahti kunstjala kätte sai, sõit’ tä Elvahe kõndmist opma. «Edimält oll’ vallus ja võõras,» kõnõl’ miis. «Uursõ Youtube’ist videoid: kaiõn tunnus kõndma opminõ nii lihtsä, a periselt olõ-i sukugi.»

  A tull’ vällä, et kõndma opmisõst, aeroobikast ja jalgrattasõidust viil rassõmb oll’… tervüsevia papridõ täütmine. «Õnnõs sotsiaalammõtnik tull’ appi,» ütel’ Ahti. «A es mõista arvada, et katõ aasta peräst piät jäl vahtsõ paprõ tegemä – jalg jo tagasi ei kasu.»

  No uut Ahti joba vahtsõt jalga – kimmämbät. «Kuu ao peräst piässi saama,» om tä herevällä. «Sis saa autosõitu kah pruuvi. No diisliga pruuvsõ joba, sai eski üte jalaga sõita, a või-olla tulõ iks automaatkäügikastiga massina pääle mõtõlda…»

  Tä om joba märknü ka peris spordimiihi jalaproteesi pääle, millega saat juuskõ kah. «Tuud kae paari aasta peräst, ku kihä ja jalg kimmämbä omma,» ütel’ tä. «Tüüle tahassi kah tagasi minnä – igävüs tapp är.»

  Igävä vasta avitas arvudi ja ildaaigu käve Ahti velega kiirendüsvõistlust kaeman.

  Kunstjalga miis püksõ ala ei käki. «Seoilmaaigu om sääne asi normaalnõ ja ma ei põe,» naarat’ tä.

  Et miis esi nii kimmäs ja julgõ om, sis kaesõ ka tütärlatsõ jalalda mehe pääle rahulikult. Umma tütärlast Ahtil siski viil olõ-i. «Sis nakka tuu as’a pääle mõtlõma, ku hindäga jutti saa,» selet’ tä.

  A kõgõ suurõmb suuv om Ahtil tuu, et vähk es tulnu inämb tagasi.
   
  Zoludevi Ahti Antslan aeroobigatrennin.
  Joabi Kalõvi pilt
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin