Nummõr' 360
Lehekuu 12. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Luuduskaitsõkuu jõhkra avapauk
 • Uudissõ
   
 • Põlva lähkül häötedi kats ristimõtsa
 •  
 • Talomiis lätt aigu tiinmä – kiä pidä tuudaigu tallo?
 • Märgotus
   
 • Tootsi Kristo: nikani ku pere ja kihlkund püsüs, püsüs ka riik
 •  
 • Vana-Võromaa ja Setomaa saava jäiä umaette
 •  
 • Trahvisäädüse «pümme» puul
 • Elo
   
 • Tahtmisõ vägi: ilma jalalda miis aeroobikatrennin
 •  
 • Karula mõtsalõhmussõ
 •  
 • Mõtsalõhmus – vana mõtsa puu
 •  
 • Võrokiilne Täheke
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
  Laul ja luudus
   
  Urvastõ kihlkunnan Liinamäel käve umal aol kõva kultuuritegemine. Liinamäe kultuurielo pikäaolinõ juht Saaroni Endli om kirja pandnu hindä mälehtüisi. Muusiän om lugu tuust, kuis Horma talo vahtsõn majan peeti aastal 1890 Liinamäe valla karskusseldsi Veenus edimäne kuunolõk.

  Seldsi protokolli kirotasõ, et pia mängiti Lümanda, Antsla ja Mäepõdra rehetarrin näütemängõ «Uhkus tuleb enne langust», «Poissmehed» ja «Kroonu onu». Päält tuu laulõti koorilaulõ ja mängiti pilli.

  Seo pildi om tennü Liinamäelt peri piltnik Mikkelsaarõ Gustav (1847–1924). Tä oll’ pia 30 aastakka Liinamäel koolioppaja, a sis kolisi är Võro liina elämä. Liinan pidi tä piltniguammõtit, a käve ka maal pilte tegemän: kodokandin Liinamäel, a ka Võro liina ümbre ja eski Setomaal.

  Inne Umma Pito passis seo Mikkelsaarõ pilt häste: Liinamäe koolilatsõ tundva mõtsa väest häädmiilt üten uma lipu ja pillega, et tetä ka esi luudusõlõ muusikat.

  Ruusmaa Arthur,
  Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja
   
  Liinamäe koolilatsõ üten oppajaga. Kas kiäki tund mõnõ är?
  Pilt om peri Vana-Võromaa kultuurikua muusõumist
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin