Nummõr' 360
Lehekuu 12. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Luuduskaitsõkuu jõhkra avapauk
 • Uudissõ
   
 • Põlva lähkül häötedi kats ristimõtsa
 •  
 • Talomiis lätt aigu tiinmä – kiä pidä tuudaigu tallo?
 • Märgotus
   
 • Tootsi Kristo: nikani ku pere ja kihlkund püsüs, püsüs ka riik
 •  
 • Vana-Võromaa ja Setomaa saava jäiä umaette
 •  
 • Trahvisäädüse «pümme» puul
 • Elo
   
 • Tahtmisõ vägi: ilma jalalda miis aeroobikatrennin
 •  
 • Karula mõtsalõhmussõ
 •  
 • Mõtsalõhmus – vana mõtsa puu
 •  
 • Võrokiilne Täheke
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
   
  Ruitlasõ Olavi,
  liina-alamb
   
    
  Palvõkiri liinavalitsusõlõ
   
  Hää Võro liinavalitsus, mul om sullõ üts pallõminõ. Ooda veidükese tuu Seminäri platsi ja puiõ maahasaagmisõga.

  Kae, ma taha või-olla et joba tulõval suvõl Võron filmi väntämä naada, õks tuu «Vii pääl» raamadu perrä. Ku tuus aos Katariina kerigu ümbre inämp parki olõ-i, sõs om mul rassõ uma päätegeläse kodotiid ja kooliello filmi panda.

  Ma või as’a muidoki ümbre mängi, et latsõpõlvõn olli ma muslim. Tuul juhul om kõrbõ kesk Võro liina väega hää, a ku meil tulõ võttõplatsi pääle kaamliid tuuma naada, et usutavamb olõs, või film ülearvo pall’o masma minnä.

  Seminäri plats tsurk mu filmi är, ja tõnõ halv asi om tuu, et inemise läävä segädüsse. Võro liin om parhilla viil tõisi Eestimaa kotussidõ kõrval esieräline, selle et tä om ummi inemiisi kultuurilidsõ taustaga suurõst luust parlanksin. Võro kiil kuun ummi inemiisi ja liinapildiga om olõmisõ poolõst põlinõ, minimalistlik, toorõs, naturalistlik ehk sääne, mille poolõ muu maailma kunst ja ehitüskunst kümne küüdsega tükise.

  Esiki keelelidselt liinapildi lahkminõ tsurk tävvelidse pildi är. Pallõ, et kaalutas rannapromenaadi ümbrenimmamist rannatrotuaaris. Vai kivitiis, vai viil kuigi tõistõ, selle et sõnna «promenaad» ei saa Võro liina man pruuki, nii et tä liina ja inemist katski tegemä es naanu.

  Ma tahtsõ üldä, hää liinavalitsus, et Võro liin ummi inemiisiga om tundlik kooslus, tä lätt katski joba keelepruukmisõga, ammuki sis, ku parki saemehe vai harvesteri pääle lastas.
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin