Nummõr' 359
Mahlakuu 28. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Võromaa kontrabassi saava uma tarõ
 • Uudissõ
   
 • Märgotamisõ festival jõud Vanalõ-Võromaalõ
 •  
 • Regionaalmaask’ umakultuurihoitjalõ
 •  
 • Ristipuu-kaart sai valmis
 •  
 • Adsoni luulõpäiv läts´ henge
 •  
 • Tii-näütüst kaema!
 •  
 • Kalamehe, Navile võistlõma!
 • Märgotus
   
 • Võrokese ja haldusreform
 •  
 • Hoia kihvt hindäst kavvõl!
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Haavapuu om Umal Pidol Kanepi kihlkunna puu
 •  
 • Hää jala plaat
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Adsoni luulõpäiv läts´ henge
   
  Harju Ülle

  21. mahlakuu pääväl lugi Sännän Adsoni-nimelidsel võistlusõl võrokeelist luulõt 36 Vana-Võromaa last.

  «Mul om hää miil, et latsilõ miildüs luulõtuisi lukõ,» ütel’ Põlvast peri näütlejä, Uma Pido lavastaja Tootsi Kristo, kiä hinnas’ edimäst kõrda koolilatsi võrokeelidse luulõ lugõmist. Tõsõ hindaja olli Võro latsiaia Päkäpikk opiala juhataja Punamäe Anita ja Raudsiku Heli Kreutzwaldi muusõumist.

  Adsoni hindä luulõtuisi loeti kuus kõrda, Contra luulõt neli kõrda. Kats last loiva esihindä kirotõdu luulõtusõ. Üts näist, Haani kooli tütrik Vodi Kirke Lee võitsõ uman vanusõrühmän võistlusõ är.

  «Luulõvaliku olli julgõ ja tuu om umaette väärtüs, ku lats lugõ ette esihindä kirotõdu luulõtusõ,» selet’ Tootsi Kristo. «Adsoni «Emäle» oll’ ka väega hää esitüs ja putut’ henge.»

  «Adsoni luulõtus imäst läts’ mullõ hindäle ka väega henge,» selet’ tuu vällävalimist Võro gümnaasiumi 10. klassi opilanõ Ernitsä Enely. Parksepä tütrik ütel’, et saa uma imäga väega häste läbi ja võro kiil om timä perren egäpääväne. Luulõsõbral tütrigul om väega kimmäs tulõviguplaan: oppi Tarto ülikoolin neurokirurgis.
   
  Ernitsä Enely.
  Harju Ülle pilt
   
  Konnu Martin (Martin Kond).
  Harju Ülle pilt
   
  Parõmba lugõja:

  Latsiaid – 1. klass Plaado Maritte Arianne, Vilustõ põhikooli 1. klass (vanaimä Plaado Taimi tett luulõtus «Kurinahk», juhend imä Plaado Marii)

  2.–4. klass Kond Martin, Mõnistõ kooli 3. klass (Rämsoni Anna-Leena «Minu Võrumaa», oppaja Pazuhanitši Asta)

  5.–9. klass Vodi Kirke Lee, Haani kooli 5. klass, (Vodi Kirke Lee «Minu pere», oppaja Leidi Kersti)

  10.–12. klass Adsoni loomingu hengelise esitüse iist Ernitsä Enely, Võro gümnaasiumi 10. klass (Adsoni Artur «Emäle», oppaja Sulõ Merle)
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin