Nummõr' 359
Mahlakuu 28. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Võromaa kontrabassi saava uma tarõ
 • Uudissõ
   
 • Märgotamisõ festival jõud Vanalõ-Võromaalõ
 •  
 • Regionaalmaask’ umakultuurihoitjalõ
 •  
 • Ristipuu-kaart sai valmis
 •  
 • Adsoni luulõpäiv läts´ henge
 •  
 • Tii-näütüst kaema!
 •  
 • Kalamehe, Navile võistlõma!
 • Märgotus
   
 • Võrokese ja haldusreform
 •  
 • Hoia kihvt hindäst kavvõl!
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Haavapuu om Umal Pidol Kanepi kihlkunna puu
 •  
 • Hää jala plaat
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Ristipuu-kaart sai valmis
   
  Maa-ammõdi kaardi pääl om vahtsõnõ ristipuiõ kaardikiht, miä sai valmis ristipuiõ uurja Kõivupuu Marju, keskkunnaministeeriümi ja -ammõdi kuuntüün.

  «Mul om väega hää miil, et teedä olõva ristipuu omma saanu kaardi pääle,» ütel’ Kõivupuu Marju. Eelä (27.04.) tutvust’ tä kaarti Pähni luuduskeskusõ ristipuiõ tarõn ja Karula rahvuspargi keskusõn.

  «Kaarti oll’ vaia selle, et mõtsaumanigu, mi mõtsaspetsialisti ja huvilidsõ saanu ütest kotussõst kaia, kon ristipuu kasusõ,» selet’ keskkunnaammõdi Põlva, Valga ja Võro piirkunna kultuuriperändi tundja Laanemetsa Liina. «Tävvendä kaarti kõgõ edesi. Ku mõni ristipuu om kaardi päält puudu vai mõni om är häönü, sis andkõ kimmähe teedä.»

  «Puiõst om kaardi pääl pilt ja jutt,» ütel’ keskkunnaministeeriumi as’atundja Sinijärve Urve. «Õigõ puunime avit’ panda nimetiidjä Saarõ Evar.»

  Ristipuiõ kaarti näüdätäs 25.05. kellä 13–14.30 Võro maavalitsusõ saalin ja kellä 15.30–17 Põlva kultuuri- ja huvikeskusõn. Teedüst and ja võtt vasta Laanemetsa Liina tel 5698 7103, liina.laanemets@keskkonnaamet.ee.

  Kaarti kae: http://xgis.maaamet.ee/maps/ristipuud.

  Harju Ülle
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin