Nummõr' 359
Mahlakuu 28. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Võromaa kontrabassi saava uma tarõ
 • Uudissõ
   
 • Märgotamisõ festival jõud Vanalõ-Võromaalõ
 •  
 • Regionaalmaask’ umakultuurihoitjalõ
 •  
 • Ristipuu-kaart sai valmis
 •  
 • Adsoni luulõpäiv läts´ henge
 •  
 • Tii-näütüst kaema!
 •  
 • Kalamehe, Navile võistlõma!
 • Märgotus
   
 • Võrokese ja haldusreform
 •  
 • Hoia kihvt hindäst kavvõl!
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Haavapuu om Umal Pidol Kanepi kihlkunna puu
 •  
 • Hää jala plaat
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Regionaalmaask’ umakultuurihoitjalõ
   
  Regionaalmaas’ka ehk regionaalarõngu avvohinna sai minevä nädäli ka Vana-Võromaa perimüsehoitja ja käsitüüliidsi kuuntüü vidäjä Eichenbaumi Külli.

  Üte viiest regionaalmaas’kast sai Külli tuu iist, et om aastit võrokõisi kultuuriperändit kor’anu ja härgütänü inemiisi tuud julgõmbalt pruukma. Avvohinna and’ üle riigihaldusõ ministri Aasa Arto.

  Eichenbaumi Külli om Võro instituudi katussõ alt vidänü mitmit ettevõtmiisi, mille mõtõ om pruuki kultuuriperändit ettevõtlusõn. Tä om olnu Uma Meki söögiprojekti man, touganu käümä Vana-Võromaa käsitüüliidsi kuuntüüvõrgu, avitanu võrokõsõ suidsusannakombõ UNESCO kultuuriperändi esindüsnimekirja.

  «Söögist kõnõldõn olõmi püüdnü inemiisile tagasi tuvva tiidmise, et tuu omgi kombõstik, kuis mi imä ja vanaimä omma süvvä tennü,» selet’ Külli. «Mi esi ei mõista tuud tähele panda, a võõra nägevä kõrraga är, ku midägi tetäs tõistmuudu. Pannimi kokko tiijuhi võro köögi ja söögi manu – seo sai võrokõisi söögiraamatuhe.».

  Vana-Võromaa käsitüüd om kokko kor’atu vahtsõhe võrgupuuti Uma Puut. «Puut om häste käümä lännü, tuntas huvvi ja tahetas telli,» ütel’ Külli.

  Külli tegemiisi takan om suuv, et timä kodopaigan elo käünü, a mitte nii, et maa tulõ võõrast kultuuri täüs. «Taha ellä uma rahvaga seon maailman, mis om meile põlvõst põlvõ teedä ja tuntu,» ütel’ tä.

  Järgmidsenä tsiht Külli tuud, et käümä lännü riiklik Uma regionaalarengu programm. Säält saanu tukõ ettevõtja, kiä pruukva uman ärin võrokõisi kiilt ja kultuuri. «Ettevõtligu inemise saanu tukõ, et uman koton edesi ellä, mitte tast är pakõ,» arvas’ Külli.

  Regionaalarõngu avvohinnaga kitetäs joba kolmandat kõrda ettevõtmiisi, miä omma uma kandi arõngulõ vunki mano andnu ja avitanu umma näko alalõ hoita.

  Harju Ülle
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin