Nummõr' 359
Mahlakuu 28. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Võromaa kontrabassi saava uma tarõ
 • Uudissõ
   
 • Märgotamisõ festival jõud Vanalõ-Võromaalõ
 •  
 • Regionaalmaask’ umakultuurihoitjalõ
 •  
 • Ristipuu-kaart sai valmis
 •  
 • Adsoni luulõpäiv läts´ henge
 •  
 • Tii-näütüst kaema!
 •  
 • Kalamehe, Navile võistlõma!
 • Märgotus
   
 • Võrokese ja haldusreform
 •  
 • Hoia kihvt hindäst kavvõl!
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Haavapuu om Umal Pidol Kanepi kihlkunna puu
 •  
 • Hää jala plaat
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Märgotamisõ festival jõud Vanalõ-Võromaalõ
   
  Edimäne Kagu-Eesti eelarvamusfestival tulõ 22.07. Eesti suurõtiimuusõmin Varbusõl. Kellele mi kandi elo kõrda lätt, saa festivali jaos uma teemä vällä pakku festivali leheküle pääl Mol’ovihun (Facebook) vai kaguteemad@arvamusfestival.ee nikani ku 8.05.

  Kõrraldaja plaanva sääl märgota sändsist as’ost, midä saa-i joht kipõlt ja lihtsähe jonksu aia – inne om vaia panda inemise mi kandi elo pääle värskide silmiga kaema.

  Ku määnegi inemiisi eelarvamus om sul pikkä aigu meele mustas tennü ja sa tahat, et kõnõldasi, kuis tuud muuta ja hindä kasus tüüle panda, sis anna teedä.

  Näütüses tuu asõmõl, et ikkõ, et koolõn jääs latsi veidembäs, võissi märki, et väikun klassin om oppajal latsi oppamisõs pall’o inämb aigu. Ku maal om veidü rahvast, sis tuust võit inemine, kiä ei taha naabrit õkva hindä saina vai aia taadõ.

  Kagu-Eesti eelarvamusfestivali programmi tegevä valmis Põlva, Valga ja Võro maakunna inemise. Kõrraldaja kutsva inemiisi uma kandi elo pääle märkmä, sõnna sekkä ütlemä ja esi muutuisi iist võtma. Võisi ka teedä anda, määnest inemist tahassi festivalil kullõlda.

  Kagu-Eesti eelarvamusfestival liigus saman tsihin Eesti arvamusfestivaliga, miä tulõ 12.–13.08. Paidõn neländät kõrda.

  UL
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin