Nummõr' 359
Mahlakuu 28. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Võromaa kontrabassi saava uma tarõ
 • Uudissõ
   
 • Märgotamisõ festival jõud Vanalõ-Võromaalõ
 •  
 • Regionaalmaask’ umakultuurihoitjalõ
 •  
 • Ristipuu-kaart sai valmis
 •  
 • Adsoni luulõpäiv läts´ henge
 •  
 • Tii-näütüst kaema!
 •  
 • Kalamehe, Navile võistlõma!
 • Märgotus
   
 • Võrokese ja haldusreform
 •  
 • Hoia kihvt hindäst kavvõl!
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Haavapuu om Umal Pidol Kanepi kihlkunna puu
 •  
 • Hää jala plaat
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Kiri
   
  Õigõ eestläne

  Ma kuuli raadiost, et omgi õigõ eestläne üles leütü. Õigõl eestläsel om sälän must pikk palto ja pään must kaap. Pääle tuu ei tohe olla suguvõsan üttegi tõsõst rahvusõst edevanõmbat.

  Ei tiiä, mito säänest õigõt eestläst ülepää kokko saa? Vai ku kavvõst tulõ juuri kaema naada? Eestimaal om olnu Taani aig ja Roodsi aig ja Vinne aig ja Saksa aig ja perämädses viil Nõvvokogo aig. Jummal tiid, kiä tuust aost meile ummi geene omma jätnü.

  A ku viil kavvõmbast aost kaia, sõs siiä Peipsi ja Läänemere vahelõ olõvat inemise, kedä parhilla eestläisis nimmatas, omma tulnu Aafrikast. Nii et eestläisi sugulaisi om terve maailm täüs.

  Muda Mari
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin