Nummõr' 359
Mahlakuu 28. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Võromaa kontrabassi saava uma tarõ
 • Uudissõ
   
 • Märgotamisõ festival jõud Vanalõ-Võromaalõ
 •  
 • Regionaalmaask’ umakultuurihoitjalõ
 •  
 • Ristipuu-kaart sai valmis
 •  
 • Adsoni luulõpäiv läts´ henge
 •  
 • Tii-näütüst kaema!
 •  
 • Kalamehe, Navile võistlõma!
 • Märgotus
   
 • Võrokese ja haldusreform
 •  
 • Hoia kihvt hindäst kavvõl!
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Haavapuu om Umal Pidol Kanepi kihlkunna puu
 •  
 • Hää jala plaat
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Kuul – märgotamisõ kotus
   
  1936. aasta mahlakuul kõrrald’ Võromaa maanuuri ütisüs tsõõrisõidu Võromaa kuulõ pite. Egän koolin märgot’ härksämb maarahvas kõvastõ nii haridusõ ku ka laembalt vaimliidsi väärtüisi üle.

  Võromaa maanuuri üts vidäjä Piiri Enno oll’ ette valmistanu kõnnõ «Haridus om jõud ja väärtüs». Päält tuu tõsidsõ jutu visas’ Piir lava pääl ka nall’a, miä rahvalõ väega miildü.

  Kiä taht’ ummi arvamiisi vällä üteldä, sai vaiõlda teemal «Om tands hää vai halv kommõ?». Märgiti tuud kah, kuis haridust parõmbas saia. Tujo hoit’ kimmä ütine laulminõ.

  Süvähavva, Vilustõ, Väiku-Veerksu, Räpinä, Raadama, Jaanimõisa ja Adistõ algkooli majja tull’ kokko 50–100 inemise ümbre. Kõrraldaja kiti aolehen Elu (27.04.1936), et nätä om suurt vaimlidsõ huvi nõsõmist rahva seen.
  Pilt sai valitus Jaanimõisa kooli kotsilõ Põlva kihlkunnan Mooste kandin (luudi 1872). Tsõõrisõidu aigu oll’ tuu algkuul, kon kats oppajat opsi 56 last. Tuu kuul pidi vasta nikani ku 1969. aastani. Sis pand’ kooli kinni haridusministri uma käskkiräga. Põhjus oll’ iks tuu, et latsi oll’ veitüs jäänü. Kooli 23 opilast opsõ edesi Moosten.

  Koolimaja om viil alalõ, a sais tühält ja nakkas lagonõma.

  Ruusmaa Arthur,
  Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja
   
  Jaanimõisa kuul 1948. aastal.
  Pilt om peri Vana-Võromaa kultuurikua muusõumist
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin