Nummõr' 359
Mahlakuu 28. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Võromaa kontrabassi saava uma tarõ
 • Uudissõ
   
 • Märgotamisõ festival jõud Vanalõ-Võromaalõ
 •  
 • Regionaalmaask’ umakultuurihoitjalõ
 •  
 • Ristipuu-kaart sai valmis
 •  
 • Adsoni luulõpäiv läts´ henge
 •  
 • Tii-näütüst kaema!
 •  
 • Kalamehe, Navile võistlõma!
 • Märgotus
   
 • Võrokese ja haldusreform
 •  
 • Hoia kihvt hindäst kavvõl!
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Haavapuu om Umal Pidol Kanepi kihlkunna puu
 •  
 • Hää jala plaat
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
   
  Harju Ülle,
  päätoimõndaja
   
    
  Rassõ valik
   
  Suurõn kaubanduskeskusõn saisõ kats rahakorjamisõ kasti. Üten oll’ kinäkene unik rahha – tuu läts’ pinne ja kassõ var’opaiga hääs. Tõsõ kasti põh’an olli mõnõ rahapaprõ ja väiku sendiunik – tuu raha oll’ pantu lindorava kaitsmisõ jaos.

  Kastõ man saisõ naistõrahvas, höörüt’ käen poodist perrä jäänüid sente ja märgot’ nigu kits katõ hainakuh’a vaihõl, kumba kasti nuu sendi tsusada.

  Ma võti karmanist üte euro, astsõ lindorava kasti mano ja tsusksi raha kasti. Naistõrahvas ohas’ kerembält, astõ mu takan ja luudusõmehe saiva mano tsipakõsõ pendsurahha, et pääliinast Virumaa mõtsu sisse sõita ja mõni perämäne lindorava pesäkotus harvesteri hambidõ vaihõlt är pästä.

  Inemine taht iks hääd tetä. A taht tuud kah, et kasu tuust õkva silmäga nätä olõssi. Kassilõ ost var’opaik su antu raha iist kassikrõbuskit, kass süü ja lüü nurru. Illos kaia. Ku häste lätt, võtt kiäki tuu kassi hindäle, inne ku 14 sunduslist hoitmispäivä läbi saava. Ku ei võta, sis nii häste ei lää...

  Lindorrav krõbuskit ei taha. Timä taht umma mõtsa. Tuud sa sente iist tälle ei osta. Rassõ om süänd tsälkä saia.
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin