Nummõr' 359
Mahlakuu 28. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Võromaa kontrabassi saava uma tarõ
 • Uudissõ
   
 • Märgotamisõ festival jõud Vanalõ-Võromaalõ
 •  
 • Regionaalmaask’ umakultuurihoitjalõ
 •  
 • Ristipuu-kaart sai valmis
 •  
 • Adsoni luulõpäiv läts´ henge
 •  
 • Tii-näütüst kaema!
 •  
 • Kalamehe, Navile võistlõma!
 • Märgotus
   
 • Võrokese ja haldusreform
 •  
 • Hoia kihvt hindäst kavvõl!
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Haavapuu om Umal Pidol Kanepi kihlkunna puu
 •  
 • Hää jala plaat
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
   
  Ruitlasõ Olavi,
  analüütik
   
    
  Kiä passis presidendis?
   
  Ma mõtlõ, et presidendis kõlbasõ kõik inemise. Mõnõ kõlbasõ lihtsäle veidemb, tõsõ rohkõmb.

  Kaljurand kõlbas, Kallas kõlbas, a mu meelest olõssi näidest tükü maad parõmb presidendikandidaat võrokõnõ Pulga Jaan. Mõistlik, ausa, hää süämega miis, saa läbi nii eläjide ku inemiisiga. Tä mõist paiupilli tetä ja mängi, ku riigialambal hallõ olla om, ja paadsapuukuurt kuuri, ku riigialambal kõtt kinni...

  A seo om üts ands’ak riik, tan saias as’ost veidükese tõistmuudu arvo, ku ma saa.

  Helme olõs kah hää president, a timä om rokkar. Ansambli Fix. Ja Hübriid. A muusigaärin om narkomaania, alkohol ja naisi tsõõritas kah armõdu hulga ümbre.

  Lasõ rokkar presidendis, ku tä om puuli eestläisiga maganu, sis seo ei olõ mu meelest määnegi õkvademokraatia kotus. Seo om Eesti Vabariik, mitte Rolling Stones.

  Ku koalitsioon inemist nuss, om tõnõ asi. A president piät midägi muud ka sutma.

  Egäl puul maailman om usk. Inemiisi ei jaeta mitte rahvusõ, a usu perrä. Hindu om hindu, muslim muslim, budist om budist.

  Eestläne usk torosiili: tuu võtt toro valla ja ku hindäle sisse valla, võtt umbõn sooliga kah valla...

  Võtt jah, õnnõ õigõst otsast tulõ naid asjo tarvita. Tärpentiin käü kah õks persele, mitte ei valõta tuud üllestpuult sisse.

  Kai raamatidõ müümise edetabõlit ja edimädse kotusõ pääl oll’ raamat «Võluv soolestik». Vanastõ loi inemise Pipi Pikksukka, Tammsaarõt, Jaiki... Inemiisi huviti protsessi suurõ kiränigu Dostojevski pään, mitte persen.

  «Võluv soolestik»??? Inemise omma hinnäst päädpiten nii süvvähe persehe lugõnu, jämmest soolikust edesi, piinü sooligu sisse, et ma saa ütsindä vist arvo, määne inemine kõlbas Eesti riiki juhtma.
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin