Nummõr' 358
Mahlakuu 14. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Söögiapi lätt vaia
 • Uudissõ
   
 • Vahtsõ nõudmisõ pitsitäse eläjäpidäjit
 •  
 • Võhandu jõõ pääl tulõ rekord-maraton
 •  
 • Robot lugõ Umma Lehte ette
 •  
 • Moisekatsi Elohelü lask huuga edesi
 • Märgotus
   
 • Süä kisk Hundilaandõ
 •  
 • Mis lätt inemise jaos parõmbas?
 • Elo
   
 • Illos tütrik pand päti platõ pääle
 •  
 • Korgõmb vägi hoit korgit puid
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Võhandu jõõ pääl tulõ rekord-maraton
   
  11. Võhandu maraton (23.04.) tõotas tulla aoluu kõgõ suurõmb: hinnäst om maratonilõ kirja pandnu pia 800 paatkunda.

  Võhandu maratonil saa sõita kõgõga, miä vii pääl püsüs. No avvohinna pääle võistõldas iks ammõtligõ sõiduriistuga. Viitii om sada kilomiitret pikk: Tamula järve päält Võõpsoni.

  Pall’o säädvä hinnäst ka Võhandu jõõ viirde kaema, kuis tõsõ sõitva.

  Esieränis väkev piässi olõma kaia starti Roosisaarõ silla päält (kell 7). Kuis sõiduriista ümbre läävä, trehväs kimmähe nägemä Süvähavval ja Viiral.

  Kae, kiä su tutvist sõitma lätt: www.vohandumaraton.ee.

  UL
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin