Nummõr' 358
Mahlakuu 14. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Söögiapi lätt vaia
 • Uudissõ
   
 • Vahtsõ nõudmisõ pitsitäse eläjäpidäjit
 •  
 • Võhandu jõõ pääl tulõ rekord-maraton
 •  
 • Robot lugõ Umma Lehte ette
 •  
 • Moisekatsi Elohelü lask huuga edesi
 • Märgotus
   
 • Süä kisk Hundilaandõ
 •  
 • Mis lätt inemise jaos parõmbas?
 • Elo
   
 • Illos tütrik pand päti platõ pääle
 •  
 • Korgõmb vägi hoit korgit puid
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Moisekatsi Elohelü lask huuga edesi
   
  Rahvamuusigatüütlüisi festival Moisekatsi Elohelü tulõ 22.–23. mahlakuu pääväl.Moosten peetäs folgipito kümnendät kõrda, nii et tulõ suurõmb sünnüpäiv. Sii aasta trehväs pido õkva jüripäävä pääle, tahetas sõs ka jürituld tetä ja jüripääväkombit meelen pitä.

  Sünnüpäiv om ka Mooste umal ansamblil Julgur. Tä saasõ 30 aastakka vanast ja om hindäle küllä kutsnu tõisi tutvit ansamblit – KOI ja Anna Minna. Kõik omma oodõdu tsimmanilõ Mooste Folgikuan riidi õdagu kell 21. Säälsaman saasõ kaia Uma Pido pildinäütüst «Mõtsas mi olõmi jäänü».

  Puulpühä õdagu peetäs maaha suur võistluskontsõrt, kos seenitse teedüsse perrä piässi olõma 16 osalist. Kõõgilõ ütine võistluslugu om «Kulla imä, tsirgu imä».

  Taa nal’alinõ laul om tutva tervel Võromaal. Või-olla om timmä vahtsõmbal aol naatu seto laalust pidämä, a periselt paistus niimuudu, et seto oma tä hoobis võrokõisi käest üle võtnu. Laulma om näid naatu kül mi uma vannamuudo viiega.

  Räpinä kandin võtte «Kulla imä» 1950. aastil linti muusikamiis Luhatsi Toivo, ettelauljast oll’ tä hindä vanatädi Zängovi Ella. Tuu ülesvõttõ nõal saavaki võistlõja nüüt ummi säädüngit säädä.

  Võistluskontsõrdil astus üles ka üts peris uma Võromaa ansambli – kapell Eloilo, kiä kääse kokko kuvvõndat aastat.

  Moisekatsi Elohelü kõrraldajast om Mooste Folgisellide Selts.

  Kalla Urmas
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin