Nummõr' 358
Mahlakuu 14. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Söögiapi lätt vaia
 • Uudissõ
   
 • Vahtsõ nõudmisõ pitsitäse eläjäpidäjit
 •  
 • Võhandu jõõ pääl tulõ rekord-maraton
 •  
 • Robot lugõ Umma Lehte ette
 •  
 • Moisekatsi Elohelü lask huuga edesi
 • Märgotus
   
 • Süä kisk Hundilaandõ
 •  
 • Mis lätt inemise jaos parõmbas?
 • Elo
   
 • Illos tütrik pand päti platõ pääle
 •  
 • Korgõmb vägi hoit korgit puid
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Rõugõ kandi kimmä naasõ
   
  Tegüsä Rõugõ maanaasõ tei uma seldsi 80 aastakka tagasi (14.04.1936). Rõugõ kandi naisil oll’ tuudaigu suur himo seldsiello ellä: Rõugõ piimäütistü tarrõ tull’ seltsi luuma päält 80 pernaasõ.

  Rõugõ maanaisi seltsi valiti juhtma Simmuli Salme. Selts kõrrald’ oppuisi, välläsõitõ ja käve egä kõrd ka üle-eestiliidsil maanaisi suvõpäivil. Maanaasõ olli ka huulsa pidokõrraldaja.

  Seldsi man oll’ aiandustsõõr, rahvatandsupunt ja laulukuur.

  Seo pildi pääl pidä Rõugõ maanaisi selts umma edimäst aastapääväpito. Sisse õnnistõdi ka seldsi lipp, taad tallitust vidi iist 1937–1938 Rõugõ kerigu opõtaja olnu Hiiemetsa Johannes.

  1938. aastast peri Võromaa seltse aroandõn om kirän, et Rõugõ maanaisi selts oll’ teküs ja kimmäs.

  Tuu tõõndamisõs om vällä tuudu, et maanaisi käve iks viil kokko 80 ümbre ja seltsil oll’ uma lavva-anomidõ kapp üten anomidõ ja lavvalinnoga.

  1940. aastal panti Rõugõ maanaisi selts üten tõisi seltsega kinni. Tegüsä Rõugõ kandi naasõ teivä seldsi tagasi 1990. aastal. Parhilla om seldsi päämidse ettevõtmisõ käsitüü tegemine – tuud müvväs Rõugõ Ööbiguoro käsitüüaidan – ja advendipidossidõ kõrraldaminõ.

  Ruusmaa Arthur,
  Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja
   
  Rõugõ maanaisi seldsi 1. aastapäiv 1937. aastagal.
  Pilt om peri Vana-Võromaa kultuurikua muusõumist
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin