Nummõr' 357
Urbõkuu 31. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Maakooli pidävä vasta
 • Uudissõ
   
 • Ehtsä mäng ja illos laul Puiga näütemängopääväl
 •  
 • Pokumaa saa vahtsõ juhi
 •  
 • Kotussõ-juttõ eräpreemiä läts’ Räpinä kihlkunda
 •  
 • Uma Pido loengupäiv
 •  
 • Tii koolielost pilte!
 • Märgotus
   
 • Tulõ esi tetä!
 •  
 • Üts küsümüs
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Suurõtiimuusõum sai väärt kelläkogo
 •  
 • Eesti kõgõ korõmb katai
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Spordijuhi rassõ tüü
   
  Võromaa kihäkultuuri- ja spordikomitee instruktris sai 1946. aastal Vaaski Heldur (1921–2003). Tedä soovit’ ja meelüt’ tuu kotussõ pääle spordikomitee juht Kaaristo Vello.

  Vaaski edimäne tüü oll’ vahtsidõ spordi tegemise kotussidõ ehitämine ja vanno remontminõ. Kõgõ suurõmb ettevõtminõ oll’ vabariigi kõgõ suurõmba suusahüppemäe ehitämine Kasaritsa Andsumäele.

  Ütsjago vaiva näkk’ Vaask võistluisi kõrraldajidõ ja kohtumiihi välläoppamisõga. Võistluisi kõrraldaminõ läts’ki laapsambas. Tegüsi ka nn kohtumiihi brigaadi tuu perrä, määne spordiala kohtumiihi huvit’ (juuskminõ, hüppämine, hiitmine jne).

  A kuis rahvalõ võistluisi tulõmusõ õkva ja selge kõva helüga teedä anda? Edimält määnestki helüvõimõndust es olõ, teedüst üteldi helükõvõndaja – rahvasuun mõgafoni abiga.

  Taa pildi om Vaaski Heldur tennü võrkpallimängu aigu. Pildi päält om nätä, et rassõ es olõ õnnõ sportlaisil, a kohtumiihil ja spordiaokiränikel kah. Edeplaanil om kuulsa mõgafon.

  Ruusmaa Arthur, Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja
   
  Spordikõrraldaja tüühuun. Edeplaanil kuulsa mõgafon.
  Pilt om peri Vana-Võromaa kultuurikua muusõumist
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin