Nummõr' 357
Urbõkuu 31. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Maakooli pidävä vasta
 • Uudissõ
   
 • Ehtsä mäng ja illos laul Puiga näütemängopääväl
 •  
 • Pokumaa saa vahtsõ juhi
 •  
 • Kotussõ-juttõ eräpreemiä läts’ Räpinä kihlkunda
 •  
 • Uma Pido loengupäiv
 •  
 • Tii koolielost pilte!
 • Märgotus
   
 • Tulõ esi tetä!
 •  
 • Üts küsümüs
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Suurõtiimuusõum sai väärt kelläkogo
 •  
 • Eesti kõgõ korõmb katai
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
   
  Harju Ülle,
  päätoimõndaja
   
    
  Kuul – maaelo püsümise võti
   
  Sügüsest pantas Vanal-Võromaal kokko õnnõ Põlva kooli, a tõisi kuulõ püsümäjäämise pääle massa-i viil ülearvo hõisada. Om õnnõ lühkü hõngo tõmbamisõ aig ja või arvada, et õkva päält haldusreformi lätt vallalõ suur koolijandal.

  Joba parhilla om kuul päämine kaart, miä umavalitsuisi kokkopandmist arotadõn lavva pääle käütäs. Ku vana kihlkunnakeskusõ tahtva süämest maakunnast vähämbät valda, sis olõ-i mõtõt suur-Antslat vai suur-Räpinät mängi ja piät väikumbilõ valdulõ kooli hoitmist lubama.

  Otsusõst, kas mõnõn maakotussõn pantas kuul kinni vai jäetäs alalõ, sõltus viil pall’o inämb, ku päältnätä paistus.

  Maalõ elämä tulõjidõ jaos om pia kõgõ tähtsämb tuu, et näide latsõ saanu oppi väikun sõbralikun maakoolin. Kon kuul kinni pantas, sinnä noorõ elämä ei lää.

  Ku tahta nuuri maalõ ja maaelo alalõjäämist, sis tulõ hoita kuuli. Ku koolin jääs latsi veitüs, sis tulõ suurõmba jõvvuga nuuri maalõ kutsu, mitte kuuli kinni panda.

  Mille sis mitmõ umavalitsusjuhi tuud ei tii? Üts põhjus om võlss-arvaminõ, et noorõ ei tulõ nigunii maalõ tagasi, selle et näil olõ-i tan tüükotussit. A ütsjago umavalitsõjist ei tahaki, et noorõ maalõ tulnu.

  Tulõja omma jo häste tegüsä inemise – maaelo olõ-i nõrku jaos. Tegüsä inemise löövä kõrraga esi käe külge, et uma kandi ello parõmbas tetä. A sis või vällä tulla, et kehvä as’a takan om vallaammõtnigu kehv tüü. Säält või umakõrda tekkü mõtõ, et ammõtnigu piässi tegüsämbä vasta vällä vaihtama. Tuust lätt jälleki vallalõ võitlus ellojäämise iist, midä mõnõn Võromaa ja Setomaa paigan joba häste nätä om.
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin