Nummõr' 356
Urbõkuu 17. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Võrokõnõ olla om uhkõ ja hää
 • Uudissõ
   
 • Uma Puut müü ummi ja häid asjo
 •  
 • Ritsikpilli Umalõ Pidolõ
 •  
 • Laulu tii pidolõ
 •  
 • Adsoni-võistlus latsilõ
 •  
 • Näütemängopäiv Puigal
 • Märgotus
   
 • Kunnasõ Leo: astu Kaitsõliitu, ku sa olõ-i viil astnu
 •  
 • 210 aastat võrokiilset aolehte
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Kümme aastakka Võromaa suguseltse uurmist
 •  
 • Parõmba keeletundja omma Osola koolist ja Võro gümnaasiumist
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Adsoni-võistlus latsilõ
   
  Latsi võrokeeline ilolugõmisõ võistlus tulõ Sännä mõisan 21. mahlakuu pääväl (21.04.) kell 12.30.

  Adsoni Arturi nimelidsele 17. luulõ lugõmisõ võistlusõlõ oodõtas latsi tsill’okõisist nikagu gümnasisteni. Latsi lugõmist omma oodõdu kullõma kõik huvilidsõ.

  Lugõjidõ hindaminõ om nellän vannusõrühmän: latsiaid – I klass, II–IV klass, V–IX klass, X–XII klass.

  Egä kooli vai latsiaia lugõja kand ette üte pala – Adsoni Arturi luulõtusõ vai mõnõ tõõsõ kirotaja võrokiilse luulõtusõ.

  Egäst latsiaiast vai koolist oodõtas ekkä vannusõrühmä ütte ütsikut esinejät vai kooni viie liikmõga rühmä.
  Ütest koolist vai latsiaiast ei saa võistlusõlõ tulla mitund üte vannusõrühmä kavva.

  Võistlusõlõ tulõmisõst tulõ ette teedä anda Võro Instituuti (tel 782 8753, 569 16281 vai tiia.allas@wi.ee nika ku 18.04.).

  Edimäne luulõ lugõmisõ võistlus peeti Adsoni latsõpõlvõkülän Sännän 1999. aastagal luulõtaja 110. sünnüaastapäävä avvus.

  Võistlust kõrraldasõ MTÜ Sänna Mõisakeskus ja Võro Instituut, tugõ MTÜ Sänna Kultuurimõis.

  UL
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin