Nummõr' 356
Urbõkuu 17. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Võrokõnõ olla om uhkõ ja hää
 • Uudissõ
   
 • Uma Puut müü ummi ja häid asjo
 •  
 • Ritsikpilli Umalõ Pidolõ
 •  
 • Laulu tii pidolõ
 •  
 • Adsoni-võistlus latsilõ
 •  
 • Näütemängopäiv Puigal
 • Märgotus
   
 • Kunnasõ Leo: astu Kaitsõliitu, ku sa olõ-i viil astnu
 •  
 • 210 aastat võrokiilset aolehte
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Kümme aastakka Võromaa suguseltse uurmist
 •  
 • Parõmba keeletundja omma Osola koolist ja Võro gümnaasiumist
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Laulu tii pidolõ
   
  Mahlakuust lätt Räpinä kihlkunnast tii pääle laul, et jõuda 28. lehekuu päävä õdagus Põlvahe Indsikurmu Uma Pido platsi pääle.

  Laul käü läbi terve Vana-Võromaa ja Setomaa ja uut kõiki üten perrega laulma uma kandi vahtsõmbit ja vanõmbit rahvalaulõ.

  Laul võetas üles 1.04. Räpinä loomõmajan, 8.04. Setomaal Obinitsan, 15.04. Vahtsõliina kihlkunnan Loosi külän, 22.04. Rõugõn Saarsilla talokohvikun, 29.04. Harglõ maakultuurimajan, 6.05. Karula kihlkunnan Kõlladsõ Maja kohvikun, 13.05. Urvastõn Pokumaal, 20.05. Kanepi pubin Temp ja Taar ja 27.05. jõutas Põlva kihlkunda Mooste rahvamuusigakuuli.

  Kae mano www.umapido.ee.

  UL
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin