Nummõr' 356
Urbõkuu 17. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Võrokõnõ olla om uhkõ ja hää
 • Uudissõ
   
 • Uma Puut müü ummi ja häid asjo
 •  
 • Ritsikpilli Umalõ Pidolõ
 •  
 • Laulu tii pidolõ
 •  
 • Adsoni-võistlus latsilõ
 •  
 • Näütemängopäiv Puigal
 • Märgotus
   
 • Kunnasõ Leo: astu Kaitsõliitu, ku sa olõ-i viil astnu
 •  
 • 210 aastat võrokiilset aolehte
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Kümme aastakka Võromaa suguseltse uurmist
 •  
 • Parõmba keeletundja omma Osola koolist ja Võro gümnaasiumist
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Ritsikpilli Umalõ Pidolõ
   
  õlva maakunna koolilatsõ teivä Umalõ Pidolõ kingis pia 2000 ritsikpilli ja video tuu pilli tegemise kotsilõ.

  Ritsikpilli saa kingis egä lats, kiä tulõ Umma Pitto. Pido lavastaja Tootsi Kristo lupa, et sääl saava kõik ütenkuun ka ritsikpilli mängi.

  Ritsik, tunnõt ka ku kilk, om vana eesti pill, midä pruugiti pulman vai kõrtsin tõisi pille saatõs. Tuud pilli om tettü terven ilman õnnõ meil ja Kar’alan, Sveitsin tetäs umbõs sääne pill Kreeka pähkmä koorõst (läte: Tõnuristi Igori artikli «Kilk (ritsik)» raamatust «Eesti rahvapille» 2008).

  Ritsikpill kuulutas sõnomit, et muusiga tegemises avitas vähätsest.

  Ritsikpille tegemist võtt’ iist Põlva ütisgümnaasiumin ja Mamastõ koolin käsitüü- ja kunstioppaja Ansi
  Voldemar, üten tulli viil Räpina ütisgümnaasiumi, Kruutusõ, Põlva, Mooste ja Tilsi põhikooli latsõ ja oppaja Pihlapuu Olav, Seene Piitre ja Vesteri Mart.

  Opivideo teivä Põlva ütisgümnaasiumi videotsõõri latsõ üten oppaja Änilasõ Piitrega.

  Uma Pido kõrraldaja kutsva kõiki noid pillikeisi viil mano tegemä. Ritsikpille korjas pido jaos kokko Vodi Egle (eglevodi@gmail.com, tel 516 6684).
   
  Kolm ritsikpilli.
  Laanõ Triinu pilt
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin