Nummõr' 356
Urbõkuu 17. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Võrokõnõ olla om uhkõ ja hää
 • Uudissõ
   
 • Uma Puut müü ummi ja häid asjo
 •  
 • Ritsikpilli Umalõ Pidolõ
 •  
 • Laulu tii pidolõ
 •  
 • Adsoni-võistlus latsilõ
 •  
 • Näütemängopäiv Puigal
 • Märgotus
   
 • Kunnasõ Leo: astu Kaitsõliitu, ku sa olõ-i viil astnu
 •  
 • 210 aastat võrokiilset aolehte
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Kümme aastakka Võromaa suguseltse uurmist
 •  
 • Parõmba keeletundja omma Osola koolist ja Võro gümnaasiumist
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Kirä
   
  Ku murõtat, sis parõmb ette!

  Joba mi kiil om sääne, et üteldäs: «murõtõdas kapp vai säng», mitte et mintäs noid ostma.

  Murõtamisõs õks asju lövvät: kel om raha alasi veidü, kel lagusi lämmi saabas enne talvõ minekit är, kellele ütel’ mõni halvastõ... Esiki latsi murõtõdas!

  A mõnikõrd tulõ ette, et targõmb olõs ollu ennembi rohkõmb ette mõtõlda ku peräst oiada.

  Üten mitma korteriga majan tull’ ildaaigu ilmatu suur lasu jääga lummõ katusõ päält õkva elektrijuhtmõidõ pääle, nii et maja jäi elektrildä, parandaminõ läts’ ühistüle pall’u masma ja trahviga ähvärdedäs viil kah.

  A ku kõrval tõsõ maja rahvas inne tuud lumõkoristaja kutsõ ja pakk’, et laskõ tii kah lumi katussõlt maha aia, üteliisi tulõ odavamb, sis olli ühistü nõnamehe julgõ, et ei olõ vaia rahha raisada, külh lumi sulas esiki. A es sula ja nüüd tulõ jälleki murõta!

  Nõlvaku Kaie
  Mehkamaalt peri

  Oodi nii parteid

  Kuuli raadiost, et uma partei saava kõik nuu, kiä omma elon kurja tennü ja tuu iist trahvi saanu. Et nä nii kavva tuu jaos lupa oodiva, sõs om nimes Oodinii parteid.

  Üts sääne partei om meil külh joba olõman, kon kõik karistatu riigikogungi edesi istva. No egän partein omma uma musta lamba, kellest tahetas vallalõ saia. Vahtsõnõ partei omgi hää kotus, kohe kõik patudsõ saata.

  Muda Mari (kirotaja nimi om toimõndusõlõ teedä)
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin