Nummõr' 356
Urbõkuu 17. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Võrokõnõ olla om uhkõ ja hää
 • Uudissõ
   
 • Uma Puut müü ummi ja häid asjo
 •  
 • Ritsikpilli Umalõ Pidolõ
 •  
 • Laulu tii pidolõ
 •  
 • Adsoni-võistlus latsilõ
 •  
 • Näütemängopäiv Puigal
 • Märgotus
   
 • Kunnasõ Leo: astu Kaitsõliitu, ku sa olõ-i viil astnu
 •  
 • 210 aastat võrokiilset aolehte
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Kümme aastakka Võromaa suguseltse uurmist
 •  
 • Parõmba keeletundja omma Osola koolist ja Võro gümnaasiumist
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  Parõmba keeletundja omma Osola koolist ja Võro gümnaasiumist
   
  Võro keele ja kultuuri tundmisõ olümpiaadil «Ütski tark ei sata taivast» läts’ kõgõ parõmbahe Osola kooli 8. klassi ja Võro gümnaasiumi 11. klassi opilaisil.

  Olümpiaadivõitja, Võro gümnaasiumi opilanõ Kikka Liis ütel’, et hää keelemõistmisõ takan omma hää abilisõ. «Mu põhikoolioppaja Linnamäe Helena vei meid kõiki võro keele laagritõhe, kirotimi võrokeelitsit juttõ ja kävemi näütemängopääväl,» ütel’ tä. «Kodo muidoki toetas kah.»

  Kas noorõl inemisel om võro kiilt vaia? «Muidoki! Läät näütüses Põh’a-Eestihte ja tahat sõpruga umavaihõl kõnõlda, nii et võõra arvo es saanu, sis võro kiil om tuus väega hää,» ütel’ Liis.

  Päält gümnaasiummi taht tä opma minnä kas Tarto ülikuuli vai korgõmbahe sõakuuli. «Olõ joba mitu aastat Kaitsõliidun ja koolingi om riigikaitsõ valikainõ,» selet’ tä. Liis taht tulõvikun iks Võromaal ellä, innekõkkõ mi inemiisi peräst.

  «Võro keele mõistmisõga saa muialpuul tähelepannu tõmmada,» ütel’ 8. klassi kõgõ parõmb keele- ja kultuuritundja Saarõ Hipp Osola põhikoolist.

  Umalõ võro keele oppajalõ Mürgü Merlinile kõnõli nii Hipp ku timä võistlusõl üten löönü klassikaaslasõ Tähe Karina, Villakovi Gerli ja Krevaldi Jos Kristian, et näile miildüs ellä Võromaal – seo om ilosa luudusõga hää rahulik kotus.
   
  Osola kooli 8. klassi opilanõ Saarõ Hipp (kural) võitsõ võro keele ja kultuuri tundmisõ olümpiaadi, Tähe Karina sai 3. kotussõ.
  Mürgü Merlini pilt
   
  Võistlusõ «Ütski tark ei sata taivast» parõmba

  8. klass

  1. Saarõ Hipp (Osola Põhikuul) 54 p (65st)
  2. Dolgoševi Getter (Orava Kuul) 47 p
  3. Tähe Karina (Osola Põhikuul) 43 p

  11. klass

  1. Kikka Liis (Võro Gümnaasium) 51 p (68st)
  2. Ojaperve Kreete (Verska Gümnaasium) 46,5 p
  3. Koobakese Liivika (Võro Gümnaasium) 45,5 p
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin